همشهری آنلاین: نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که جایگاه فرانسوا اولاند رییس جمهوری و ژان مارک آرو نخست وزیر سوسیالیست فرانسه در ماه فوریه سال جاری در افکار عمومی این کشور کاهش یافته است.

اولاند در سرشیبی سقوط

به گزارش ایرنا، نتیجه نظرسنجی موسسه ˈب و آˈ که روز سه شنبه انتشار یافت، نشان می‌دهد، اولاند با یک پله سقوط جایگاه 43 را در اختیار دارد. آرو نیز با دو نمره منفی فقط از اقبال 38 درصد فرانسویان برخوردار است.

در حالیکه اردوگاه سوسیالیست‌های حاکم بر فرانسه انتظار داشت، ابتکار عمل اولاند در صدور دستور دخالت نظامی در کشور آفریقایی مالی در پوشش حمله به شورشیان شمال این کشور، روند رو به کاهش جایگاه رییس جمهوری را متوقف و به رشد آن کمک کند، یافته‌های این نظرسنجی بیانگر موقتی بودن این دستاورد است.

در اوج حملات فرانسوی‌ها به مواضع شورشیان شمال مالی، تنها چند نمره به صورت محدود به جایگاه مردمی اولاند، افزوده شده بود.

همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد که 59 درصد نظرسنجی شوندگان، سیاست‌های اعمالی دولت سوسیالیست این کشور را ناصحیح و تنها 25 درصد درست و سازنده می دانند.

از سوی دیگر، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت فرانسه، نزد 72 درصد بی اثر است و تنها 25 درصد به آن ویژگی اثرگذار داده اند.

این نظرسنجی همچنین گویای ان است که طبقات متوسط جامعه نیز بزرگترین بازندگان سیاست های اجرایی دولت سوسیالیست فرانسه هستند و 74 درصد از سووال شوندگان ˈسیاست های اقتصادی دولت را ˈنامفیدˈ و 24 درصد ˈمفیدˈ به حال خود عنوان کرده اند.

براساس داده های این نظرسنجی، 51 درصد نظرسنجی شوندگان هم معتقدند که ˈسیاست های دولتˈ سوسیالیست در شرایط جاری برای ˈافراد حقوق بگیرعمومی و شهروندان دارای شرایط عمومی ناپدار از نظر مسکن، شغل و غیرهˈ، مفید می باشد.

ˈایجاد اشتغال انبوهˈ، ˈممانعت از اخراج دسته جمعی کارگران و کارکنان شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتیˈ، ˈایجاد تسهیلات رفاهی و اجتماعی بیشترˈ، ˈکمک به افزایش قدرت خرید مردمˈ، از انتظارات فوری مردم فرانسه از دولت سوسیالیست این کشور است.

گرچه اولاند و گروه همراه پس از در اختیار گرفتن قدرت اجرایی در اردیبهشت ماه، برخی وعده های انتخاباتی قابل اجرا را عملی کردند، ولی در اجرای خواسته های اصلی مردم که بیشتر بر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی استوار است، ناکام مانده اند و نتوانسته اند در کمتر از یکسال راهیابی به کاخ الیزه آنها را عملی کنند.

اولاند که با شهرت آقای معمولی و مرد لبخند با موجی از وعده های انتخاباتی بویژه بهبود شرابط نامناسب اقتصادی فرانسه توانست، سکان قدرت را از اردوگاه راستگرایان به ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی را بگیرد، اکنون با موج انتقادات افکار عمومی در عمل نکردن به وعده های خود بویژه مبارزه با بیکاری و سقوط قدرت خرید مردم مواجه شده است.

کد خبر 202103

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار