همشهری آنلاین: مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بندی از آئین‌نامه داخلی خود تاکید کرد: در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست.

به گزارش فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح چهار بند از آئین‌نامه داخلی مصوب کرد: در ماده (20) عبارت «از اعضای حقیقی به اضافه ردیف (الف) و (ج) بند یک، حکم بیست و هفتم اسفند ماه» به عبارت «همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند» تغییر پیدا می‌کند.

همچنین در ماده (25) بعد از عبارت «از طرف مجلس شورای اسلامی» عبارت «به همراه گزارشی جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی به نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات)» اضافه گردد.

با تصویب مجلس: دو تبصره به شرح ذیل به ماده (25) اضافه می‌شود: در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست و همچنین 2- مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد و آن را برای اصلاح عودت دهد و مجلس بر نظر خود اصرار کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود اما مواردی که شورای نگهبان آنها را مبهم تشخیص دهد، امکان ارجاع به مجمع ندارد.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات امروز مجمع در بند الف ماده (27) بعد از عبارت «طرح و توضیح مسئله» عبارت «توسط کمیسیون ذیربط مجمع» اضافه می‌شود. ادامه موارد اصلاح و بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجمع در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.

کد خبر 199817
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز