سخنگوی شورای نگهبان از مغایر با قانون اساسی یا شرع مقدس شناخته شدن طرح ˝ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل˝ خبر داد و ۱۶ ایراد این شورا به طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» را تشریح کرد.

به گزارش  فارس، عباسعلی کدخدایی در  نشست خبری امروز خود با اعلام رد طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل توسط توسط شورای نگهبان به تشریح ایرادات اعضای این شورا به طرح مذکور پرداخت.

وی تصریح کرد: این مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریقه تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی گفت: نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده 6، منجر به ایجاد نظام اداری غیر صحیح می‌شود، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

خلاصه صحبت‌های کدخدایی در رابطه با ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت دوشغله‎ها به نقل از فارس از این قرار است:

  •  منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطح دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد و همچنین  بندهای 2 و 5 ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
  • اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیر دولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
  • نظر به اینکه در ماده 3، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می‌گردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد. در همین حال اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغیر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز می‌باشد.
  •  در خصوص مواد 8 و 9، همانطور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسئولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
  • اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیر مستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی است. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسئولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  •  در ماده 12، اطلاق غیر قابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. در موارد 13 و 14، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
  • همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است ماده 15، مغایر اصل 91 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن‌، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز می‌باشد.
  • تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16، مغایر اصل 176 قانون اساسی است. در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تفسیری این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

 

کد خبر 199782

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز