همشهری آنلاین: مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران از تدوین ضوابط و مقررات برای بلند مرتبه سازی در سطح پایتخت خبر داد و گفت : با تعیین معیارهای خاصی به این منظور محدوده های مورد نظر برای بلند مرتبه سازی مشخص خواهد شد.

به گزارش همشهری آنلاین، مجید پاکساز با بیان این مطلب گفت : طرح مکان یابی و تدوین ضوابط مقررات برای ساختمان های بلند مرتبه در حال مراحل پایانی است و معیارهای ویژه ای به این منظور در دست بررسی است.

وی افزود : برخی از مناطق با توجه به معیارهای مشخص شده به این منظور در اولویت بالاتری برای ساخت و سازهای بلند مرتبه قرار دارد که به زودی مشخص خواهد شد.

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران افزود: با توجه به استانداردهای جهانی و عیارهای مربوط به عدم ساخت و ساز بلند مرتبه، در برخی محدوده ها قطعا بلند مرتبه سازی ممنوع خواهد بود .

پاکساز همچنین با اشاره به وضعیت تدقیق نقشه های طرح تفصیلی جدید تهران در سال اول اجرای این طرح اظهار کرد : تدقیق نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر تهران در مقیاس یک دو هزارم در حال انجام است و کارگروه های فنی و کارشناسی با دقت این کار را انجام می دهند .

وی با اشاره به بررسی های انجام شده در تدقیق طرح تفصیلی جدید شهر تهران گفت : عموما در کارگروه های کارشناسی بیشتر تغییرات پهنه هایی بررسی می شود که هم اکنون درمناطق امکان تحقق آنها کم است و یا این که دارای حقوق مکتسبه هستند و یا مغایرت بین میزان و نوع تقاضای شهروندان با پهنه های طرح تفصیلی وجود دارد .

به گفته مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران ، این گروه های کارشناسی از ادارات کل شهرسازی و طرح های شهری ، تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه ، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ، سازمان نوسازی شهر تهران و مشاور طرح تفصیلی و همچنین مدیریت ارشد شهرداری های مناطق تشکیل شده است و به بررسی و تدقیق طرح تفصیلی جدید شهر تهران در سال اول اجرای آن می پردازد .

کد خبر 197794

برچسب‌ها