همشهری آنلاین: نماینده مردم مبارکه در خانه ملت گفت: طرح تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با مسکن مهر در هشت بند تنظیم و به امضای 25 نفر از نمایندگان رسیده است.

فارس نوشت: علی ایرانپور گفت: طرح تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با مسکن مهر در هشت بند تدوین شده و تا پایان کار صحن علنی 26 آذر ماه مجلس این طرح به امضای 25 نفر از نمایندگان رسیده است.

وی با بیان اینکه این طرح تاکنون به هیئت‌رئیسه تقدیم نشده افزود: ما در تلاش هستیم تا این موضوع را با تکیه بر ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس از طریق قوه قضائیه پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در بند اول این طرح به منابع مالی پروژه مسکن مهر اشاره شده و آمده است که مجموع منابع مسکن مهر چه میزان از منابع مالی مرتبط با اعتبار مالی کشور بوده و در چه سرفصل‌هایی صورت گرفته است. همچنین در بند دوم آمده است که چه میزان از اعتبارات بانکی هزینه شده در مسکن مهر چه میزان از اعتبارات بانکی کشور بوده و نحوه وصول و تنظیم این منابع به چه صورت تعریف شده است.

نماینده مردم مبارکه در خانه ملت خاطرنشان کرد: در بند سوم دلایل هزینه منابع عمومی در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌پذیر در پروژه مسکن مهر مورد سؤال بوده و در بند چهارم نوع طراحی و سطح برخورداری از تجهیزات و نیازهای شهری مطرح شده است.

ایرانپور ادامه داد: در بند پنجم حجم آورده منابع مالی متقاضیان مسکن مهر و تغییرات، جدول زمانبندی و میزان نهایی منابع و اینکه این موارد با چه دستورالعملی انجام شده است و در بند 6 نحوه واگذاری واحدها قیمت تمام شده آنها با احتساب سایر خدمات جانبی ارائه شده به هر نحو ممکن از طریق سیستم دولتی مورد سؤال قرار گرفته است.

وی افزود: در بندهای 7 و 8 نیز نحوه انتخاب و واگذاری جهت اجرا به اشخاص حقیقی و حقوقی و انتخاب محل ساخت مسکن مهر و توزیع جمعیت در کشور مطرح شده است.

کد خبر 194564

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار