همشهری آنلاین: 39 سال پس از مرگ سالوادور آلنده دوباره نام این رییس جمهور پیشین شیلی در برگه‌های ثبت نام انتخابات محلی این کشور به چشم می‌خورد.

alende

شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، ایزابل، دختر آلنده به شبکه رادیویی کوپراتیوا گفت مجریان انتخابات دلیل این امر را ارسال نشدن به موقع گواهی فوت که باید پیش از گردآوری فهرست‌های جدید از رای دهندگان روی می‌داد، ذکر کرده‌اند.

رییس دولت سوسیالیست‌ها در شیلی سال 1973 در جریان کودتای نظامی جان باخت.

بر اساس این گزارش، علاوه بر نام آلنده، نام بیش از 1000 نفر از قربانیان مفقودالاثر دوره دیکتاتوری پینوشه (1973-1990) در برگه‌های ثبت نام برای رای دهی نیز به چشم می‌خورد.

کد خبر 189470

برچسب‌ها