همشهری‌آنلاین: حجم بارش‌های کشور در نخستین هفته سال آبی 92 - 91 (هفته نخست مهرماه جاری)، درحالی یک میلیمترگزارش شده که سازمان هواشناسی شرایط عادی را برای سال آبی پیش رو پیش بینی کرده است.

 میزان بارش‌ها در زمان مشابه سال گذشته سه میلیمتر و در دوره درازمدت مشابه ، هفت میلی متر بوده است.

بارش یک میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 67 درصد کاهش و در قیاس با دوره مشابه درازمدت 43 ساله، 86 درصد کاهش را نشان می دهد.

این در حالی است که کارشناس سازمان هواشناسی برای سال آبی جدید، شرایط عادی را از نظر دما و بارش پیش بینی کرد.

به گزارش ایرنا، پرویز رضا‌زادهˈ با بیان این مطلب گفت: در فصل پاییز شرایط بارش در منطقه جنوب غرب کشور عادی (نرمال) و با گرایش به بیش از شرایط عادی خواهد بود.

به گفته این کارشناس سازمان هواشناسی کشور،مناطق شرق و جنوب شرق کشور در فصل زمستان امسال شرایط عادی با گرایش به بیش از نرمال را تجربه خواهد کرد.

رضا زاده خاطر نشان کرد:در فصل زمستان شرایط بارش در جنوب غرب کشور، نرمال با گرایش کمتر از نرمال است و در ماه بهمن این فصل شاهد کاهش بارندگی در این مناطق خواهیم بود.

کارشناس سازمان هواشناسی همچنین در خصوص شرایط دمای هوا اظهار داشت: دما در سال آبی جاری تفاوت چندانی با سال قبل نخواهد داشت و تنها در نیمه غربی ، دمای هوا افزایش 5/0 تا یک درجه را تجربه می کند که در میانگین بلند مدت قابل توجه نیست.

وی با بیان اینکه طی میانگین چند سال اخیر کشورمان شرایط خشکسالی را تجربه کرده است، اضافه کرد:تغییرات و نوسانات بارش ها مربوط به چند سال اخیر نیست و چنین شرایطی برای مثال در 40 سال قبل نیز وجود داشته است.

تغییرات اقلیمی علت اصلی خشکی دریاچه ارومیه نیست

رضا زاده با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در بروز پدیده‌هایی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه فاکتور درجه 2 محسوب می شود،گفت: مهمترین علت بروز چنین پدیده ای، مصرف بالای آب در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت است.

وی خاطرنشان کرد: البته مصرف بالای آب در همه حوضه های آبریز کشورمان وجود دارد و با توجه به شرایط سطح آب در دریاچه ارومیه، خشکسالی و افت آب اثر خود را نشان داده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو،در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه مراوه تپه گلستان با 579 درصد و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه بیلقان تهران با 100 درصد اختصاص داشته است.

کد خبر 186328

برچسب‌ها