همشهری‌آنلاین: هفته گذشته تنها در استان گیلان 6 میلی متر بارش رخ داده است.

weather

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو ، گیلان و سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری (مهر90) تاکنون، به ترتیب به عنوان پربارش ترین و کم بارش ترین استان‌های کشور گزارش شده‌اند.

بارش‌های استان گیلان از از ابتدای سال آبی جاری تاکنون یک هزار و 87 میلی متر به ثبت رسیده است. بارش استان گیلان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 39 درصد و در دوره درازمدت 42 ساله 21 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مازندران با 867 میلیمتر و گلستان با 671 میلیمتر بارندگی از ابتدای مهر 90 تا پایان هفته گذشته، دیگر استان‌های پربارش کشور گزارش شده‌اند.

بارش استان مازندران در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 54 درصد و در دوره درازمدت 42 ساله 21 درصد افزایش نشان می دهد. بارش استان گلستان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 78 درصد و در دوره درازمدت 42 ساله 51 درصد افزایش داشته است.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ، استان سیستان و بلوچستان به عنوان کم بارش ترین استان گزارش شده است. سیستان و بلوچستان با 57 میلیمتر بارش ، عنوان کم بارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است. بارش استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال آبی گذشته 46 درصد و در دوره درازمدت 42 ساله 50 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در سال آبی جاری در استان کرمان 66 میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که در مقایسه با سال آبی گذشته 36 درصد و در دوره درازمدت 42 ساله 54 درصد کاهش نشان می دهد.

استان هرمزگان با 73 میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان های کم بارش کشور قرار گرفته است. بارش 73 میلیمتری هرمزگان در مقایسه با سال آبی گذشته و دوره درازمدت 42 ساله به ترتیب 39 و 59 درصد کاهش نشان می‌دهد.

کد خبر 181937

برچسب‌ها