یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۴

کودک چه در ازای کاری که می‌کند دستمزد بگیرد، چه نگیرد، چه کاری که می‌کند کار سپید باشد چه کار سیاه، چه پدرومادر، او را مجبور به‌کار کرده باشند چه افراد دیگر، چه در خانه کار کند، چه در کارگاه و چه در خیابان، به کاری گمارده شده است که انتخابی جز انجام‌دادن آن ندارد.

طرح - کودک

 باید به ازای کار ارزان خود، درآمدی برای خود یا دیگران تأمین کند؛ درآمدی که تأمین آن تا مدتی که او کودک است به‌عهده پدر و مادر، سرپرست یا نهادهای مسئول است.

کد خبر 186246

برچسب‌ها