گروه شهری: براساس آمار شرکت بهره‌برداری متروی تهران، تعداد مسافران متروی تهران از سال 85 تا‌کنون، دو برابر شده است.

به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد که سال 1385، تعداد 346 میلیون و 537 هزار مسافر از متروی تهران استفاده کرده‌اند که این رقم در سال 1390 به 567 میلیون‌و‌790 هزار نفر رسیده است؛ ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری نیز به‌دنبال گشایش ایستگاه‌ها و ورود قطارهای جدید افزایش چشمگیری داشته باشد. طبق آمارهای به دست آمده از شرکت بهره‌برداری متروی تهران،

در سال‌1385 به‌طور متوسط روزانه 950 هزار نفر از مترو استفاده کرده‌اند، این عدد در سال‌1386 به یک میلیون و 170 هزار نفر، در سال 87 به یک میلیون و 230 هزار نفر، در سال 88 به یک میلیون و 260 هزار نفر، در سال 89 به یک میلیون و 340 هزار نفر و در سال 1390 به یک میلیون و 600 هزار نفر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز با افزایش قطارها و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید، متوسط جابه‌جایی مسافران توسط متروی تهران به روزانه دو میلیون مسافر برسد.

شایان ذکر است که پیش‌تر متروی تهران رکورد جابه‌جایی دومیلیون و 400‌هزار مسافر در روز را به‌عنوان جابه‌جایی بیشترین مسافر در زمستان 90 به جای گذاشته بود، این رکورد در سال 1387 در حدود یک میلیون و 600 هزار مسافر بود. این بدان معناست که در سال 1390 بیشترین مسافری که در یک روز توسط متروی تهران جابه‌جا شده حدود دو میلیون و 400 هزار نفر بوده، در حالی‌که متوسط جابه‌جایی مسافر در روز در این سال، یک میلیون و 600 هزار نفر بوده است.

به گزارش همشهری، رشد دوبرابری مسافران مترو طی هفت سال به مدد اضافه‌شدن ایستگاه‌ها و قطارهای جدید در حالی رقم می‌خورد که دولت تنها در چهار سال گذشته حدود 260 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی مصوب مجلس برای توسعه مترو را نپرداخته است؛ رقمی تقریبا معادل یک‌سال اعتبارات عمرانی دولتی مترو است.

کد خبر 174768

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار