همشهری آنلاین: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با بررسی درخواست دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید با ایجاد 100 رشته تحصیلی مقطع دکتری در این مراکز موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته‌های مقطع دکتری عمران ـ مهندسی زلزله و مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مهندسی برق ـ کنترل در دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیریت گرایش مدیریت سیستمها در دانشگاه امام حسین (ع)، مهندسی آینده پژوهی و علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ریاضی ـ آنالیز در دانشگاه حکیم سبزواری، مهندسی برق ـ قدرت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، فیزیک ـ حالت جامد در دانشگاه قم ، جامعه‌شناسی و زبان و ادبیات عرب در دانشگاه الزهرا (س)، بیوتکنولوژی کشاورزی ـ گیاهی، برنامه‌ریزی درسی و مهندسی شیمی در دانشگاه تبریز، برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مهندسی پزشکی گرایش‌های (بیومکانیک، بیوالکتریک، بیومواد) در دانشگاه صنعتی سهند و علوم باغبانی در صنعتی اصفهان ایجاد می‌شوند.

همچنین این شورا با ایجاد رشته‌های مقطع دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) و حسابداری در دانشگاه تهران، فرآورده های چند سازه چوب، بیولوژی و آناتومی چوب، صنایع خمیر و کاغذ در دانشگاه تهران ـ پردیس کرج ، حشره شناسی کشاورزی و ریاضی محض ـ آنالیز در دانشگاه مراغه، محیط زیست گرایش آمایش محیط زیست و علوم جنگل گرایش جنگلداری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه علامه طباطبایی، حشره شناسی کشاورزی در دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی شیمی و اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی در دانشگاه سیستان و بلوچستان پردیس دانشگاهی زاهدان، حسابداری و مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی در دانشگاه شهید باهنر کرمان پردیس دانشگاهی سیرجان، ریاضی زمینه منطق ریاضی و شیمی آلی در دانشگاه تبریز پردیس دانشگاهی ارس، مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی در دانشگاه هرمزگان، فناوری نانو ـ نانومواد در دانشگاه شهید باهنر کرمان و سازه‌های آبی، زراعت و آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه رازی موافقت کرد.

ایجاد رشته‌های مقطع دکتری مدیریت گرایش‌های رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی، علوم جنگل گرایش جنگل‌داری، زراعت، مهندسی برق ـ قدرت، زیست شناسی ـ فیزیولوژی گیاهی، زمین شناسی ـ پترولوژی، زمین شناسی ـ اقتصادی، اصلاح نباتات، زبان و ادبیات فارسی، آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)، روانشناسی عمومی و شیمی فیزیک در دانشگاه لرستان، علوم اقتصادی در دانشگاه ارومیه، روانشناسی در گرایش‌های تربیتی و عمومی، مدیریت آموزشی و علوم اقتصادی در دانشگاه سمنان، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی در دانشگاه هنر تهران، تکنولوژی آموزشی و مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت راهبردی فرهنگی و مهندسی عمران در دانشگاه عالی دفاع ملی، مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی در دانشگاه‌ بین المللی امام خمینی(ره) و آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه ایلام، فقه تربیتی، عرفان اسلامی، اندیشه معاصر مسلمین و فقه مقارن در جامعه المصطفی (ص) العالمیه نیز مورد تصویب شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفت .

همچنین شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌های مقطع دکتری پژوهش محور علوم سیاسی ـ اندیشه سیاسی و جامعه شناسی ـ جامعه شناسی فرهنگی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مهندسی عمران ـ زلزله، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و مدیریت ـ مدیریت منابع در پژوهشکده مهندسی بحرانهای طبیعی و پدافند غیرعامل و مهندسی نفت ـ مخازن ، مهندسی مواد ـ خوردگی و مهندسی شیمی در پژوهشگاه صنعت نفت موافقت نمود.

شورای گسترش آموزش عالی ایجاد رشته‌های مقطع دکتری فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مکانیک ماشین‌های کشاورزی در دانشگاه بوعلی سینا، زمین شناسی زیست محیطی در دانشگاه شیراز ، ریاضی کاربردی، ریاضی گرایشهای جبر، آنالیز و هندسه و مهندسی صنایع در دانشگاه شاهد،زمین شناسی نفت در دانشگاه شهیدچمران اهواز ، شیمی تجزیه و فیزیک بنیادی در دانشگاه محقق اردبیلی ، اصلاح نباتات ، مهندسی برق ـ قدرت علوم و مهندسی آبخیزداری در دانشگاه شهر کرد ، ریاضی ـ جبر و آنالیز در دانشگاه کردستان ، فقه و حقوق جزا در مجتمع آموزش عالی میبد ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه اصفهان ، مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری در دانشگاه خوارزمی ، فیزیک محاسباتی در مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی و مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی در دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب را نیز مورد تصویب قرار داد.

کد خبر 173601

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز