مینا شهنی: به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری تا پایان تیر ماه گذشته ۲۳ میلیارد تومان بدهی دارد.

به گزارش گروه اجتماعی روزنامه همشهری، فرخ ملکوند، در توضیح این خبر گفت: «صندوق بیمه بیکاری تا پایان تیر ماه گذشته ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد داشته و در همین مدت نیز هزینه ای معادل ۱۲۸ میلیارد تومان داشته است. بر این اساس در ۴ ماه نخست امسال صندوق بیمه بیکاری ۲۳ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است.»

وی با تاکید بر اینکه صندوق بیمه بیکاری تا پایان سال گذشته نیز ۳۹ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده است، افزود: «صندوق بیمه بیکاری یک صندوق مستقل است که هیچ ارتباطی به منابع سازمان تامین اجتماعی ندارد و قانوناً سازمان تامین اجتماعی حق ندارد از منابعش برای جبران کسری های صندوق استفاده کند.»

ملکوند درباره چگونگی اداره صندوق بیمه بیکاری گفت: «سازمان تامین اجتماعی این صندوق را اداره می کند. در واقع سازمان متکلف اداره صندوق است، اما صندوق بیمه بیکاری یک صندوق مستقل است که با قوانین خاص خودش اداره می شود.»

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره علت کمک های متولی سازمان تامین اجتماعی به این صندوق مستقل، توضیح داد: «به دلیل اینکه سازمان این صندوق را اداره می کند، نمی تواند نسبت به مقرری بگیرانش بی تفاوت باشد بنابراین همواره سعی شده تا به نوعی تعادل صندوق به وسیله سازمان تامین اجتماعی حفظ شود.»

وی با اشاره به کمک های دولت به منابع صندوق بیمه بیکاری گفت: «سال گذشته دولت یک کمک ۵۰ میلیارد تومانی را برای بهبود منابع صندوق در نظر گرفته و تصویب کرد، اما این کمک ۵۰میلیارد تومانی هنوز پاس نشده است.»

وی عمده ترین دلیل پاس نشدن این کمک ۵۰ میلیاردی را طی نشدن مراحل کارشناسی خوانده و افزود: «این کمک قرار است در قالب واگذاری شرکت ها به صندوق انجام شود که هنوز مراحل اجرایی این واگذاری انجام نشده است.»

ملکوند با تاکید بر استقلال صندوق بیمه بیکاری، هر نوع مسئولیتی را در مورد قطع بیمه بیکاری از سازمان تامین اجتماعی سلب کرده و تاکید کرد که سازمان تامین اجتماعی هیچ مسئولیتی در تداوم پرداخت مقرری بیکاری این صندوق ندارد.این در حالی است که مجید یارمند مدیرکل سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز چندی پیش گفته بود: «سازمان تامین اجتماعی می تواند بیمه بیکاری کارگران را نپردازد.»

یارمند با تاکید بر بدهی ها و عدم تعادل موجود در صندوق گفت: «سازمان تامین اجتماعی موظف است تا زمانی که منابع صندوق بیمه بیکاری جواب می دهد به تعهد پرداخت این بیمه عمل کنند و با اتمام منابع مالی طبق قانون می تواند دیگر بیمه بیکاری پرداخت نکند.»

اظهار نظر این دو مسئول در حالی تاکید بر عدم پرداخت بیمه بیکاری دارد که مهم ترین منابع صندوق بیمه بیکاری کسر حق بیمه از حقوق کارگران است که کسورات یادشده به تمامی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد و سازمان تامین اجتماعی نیز بخشی از این مبلغ را به عنوان مقرری بیمه بیکاری در اختیار کارگران قرار می دهد و براساس قوانین بیمه، شرکت های بیمه گذار موظفند در ازای دریافت حق بیمه خدمات مقرر قانونی را ارائه دهند و یا اعلام ورشکستگی کنند که مراحل خاص قانونی دارد. با این تعابیر هنوز مشخص نیست سازمان بیمه گری که توان اجرای تعهدات خود را ندارد چگونه به فعالیت ادامه می دهد.

کد خبر 1681

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار