همشهری آنلاین: براساس نتایج تحقیق پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، پیکروکروسین استخراج شده از زعفران در بهبود تومورهای سینه در موش‌های صحرایی نقش موثری دارد

زعفران

به گزارش ایرنا، حمید حیدرزاده  کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس و از پژوهشگران این تحقیق گفت: در این‌ تحقیق دو ترکیب استخراج شده از زعفران (سافرانال و پیکروکروسین) که در گروه منوترپن‌آلدئیدها هستند، مورد آزمایش قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس اثر پیکروکروسین در مقایسه با عصاره زعفران و سافرانال بر روی سرطان سینه القا شده در موش‌های صحرایی و مکانیسم‌های احتمالی این اثرات مورد بررسی قرار گرفت که پیکروکروسین اثر بسیاری موثری در درمان سرطان سینه داشت.

وی افزود: درحال حاضر زعفران به عنوان ترکیب ضد سرطان شناخته می‌شود ولی اثرات کوموتاژنی آن نیز هنگامی که با برخی مواد جهش‌زا استفاده می‌شود ، گزارش شده است.

حیدرزاده یادآور شد: درمطالعات قبلی اثرات ضدسرطانی عصاره زعفران و کاروتنوئیدهای (کروسین و کروستین) استخراج شده از آن را بر تومورهای القاء شده توسط NMU در موش‌های صحرایی بررسی شده بود . براساس نتایج این تحقیق تمامی این ترکیبات در زعفران با درجات متفاوتی، اثرات ضد سرطانی از‌ خود نشان داده‌اند.

این پژوهش با راهنمایی دکتر سیده زهرا بطحایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است .

کد خبر 161961

برچسب‌ها