همشهری آنلاین: دانشمندان می‌گویند شواهد جمع‌آ‌وری شده نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی به تغییرات ژنتیکی در در طیف گسترده ای از حیوانات از جمله پرندگان، سنجاب‌ها، و پشه‌ها انجامیده است.

بر اساس مقاله‌ای که ویلیام برادشا استاد دانشگاه اورگون و کریستینا هولزاپفل دستیار پژوهشی همین دانشگاه که در شماره اخیر مجله ساینس به چاپ رسانده‌اند این تغییرات ژنتیکی نتیجه تغییر رویدادهای فصلی است نه اثرات مستقیم  مورد انتظار ناشی از افزایش درجه حرارت کره زمین.

گرمایش جهانی در طول‌های جغرافیایی شمالی‌تر با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است و در نتیجه باعث فصول طولانیتر رشد جانوران میشود، در حالی که همزمان تخفیف  شدت سرمای زمستان  بدون تحمیل شدت گرمای بیشتر در تابستان صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر آب وهوای مناطق شمالیتر بیشتر شبیه  مناطق جنوبیتر میشود. به این علت جمعیت گونه‌های حیوانی به سوی قطبها گسترش بیشتری پیدا میکنند و مهاجرت ، رشد و نمو و تولیدمثل را زودتر انجام میدهند.
این گسترش‌ها و تغییرات را اغلب "انعطاف‌پذیری فنوتیپی" یا توانایی افراد یگ گونه برای تغییردادن رفتار ، ریخت‌شناسی ، یا فیزیولوژی در پاسخ به تغییرات شرایط محیطی مینامند.
علاوه بر این در طول چند دهه اخیر تغییرات سریع آب و هوایی به ایجاد تغییرات وراثتی و ژنتیکی در جمعیتهای جانوری انجامیده است.برای مثال سنجابهای قرمز کانادایی زودتر از حد معمول در سال تولید مثل میکنند یا پرندگان سر سیاه زودتر به محلهای آشیانه سازیشان مهاجرت میکنند.
بر اساس  پیش‌‌بینی  پژوهشگران در سیر تکامل بدنبال تغییر در زمانبندی رویدادهای فصلی تغییرات ژنتیکی رخ میدهند. حیوانات کوچک دارای چرخه‌های زندگی کوتاه و  اندازه جمعیت بزرگ احتمالا با فصلهای رشد طولانیتر سازگار خواهند شد و به زندگی ادامه خواهند داد. اما بسیاری از حیوانات بزرگتر و اندازه جمعیت کوجکتر دچار کاهش تعداد میشوند یا با گونه‌های جانوری مناطق جنوبیتر جایگزین خواهند شد.
به گفته نویسندگان مقاله نشریه ساینس در صورتی که اثر درازمدت  تغییرات سریع آب و هوایی توجه نشود   و اقدامات موثری برای تعدیل این اثرات انجام نشود بسیاری از اجتماعات طبیعی جانوری که آنها آشناییم از منقرض خواهند رفت.

کد خبر 158

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز