همشری آنلاین: ششمین شماره همشهری خانواده با نگاه ویژه به ماه محرم منتشر شد.

در این شماره مجله همشهری خانواده با نگاهی خانوادگی به ماه محرم پرداخته شده است که گزارش "نذری های محرم: لپه حرف اول را می زند" نمونه ای از گزارش های این شماره خانواده در مورد محرم است.

از دیگر گزارش های این شماره خانواده می توان به این مطالب اشاره کرد:

مخالف خوان عاشق، خون تازه در رگ سینما، اشک ها؛ این اشک های عزیز، سلامت در شش دقیقه، دلتنگی پدرانه جادوگر، باکتری ها را دوست بداریم، آن روی سکه، انتفام تلخ و ... .

کد خبر 14996