گروه اجتماعی ـ مینا شهنی: خدمات پزشکی و درمانی براساس کیفیت از سوی صندوق بیمه خدمات درمانی تعیین قیمت می‌شوند.

درمان

محمدباقر هداوند مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی با اعلام این خبر گفت: از این پس کیفیت خدمات پزشکی را در مراکز مختلف ارزیابی کرده و براساس همین ارزیابی قیمت این خدمات را تعیین می‌کنیم و پرداخت پول به مراکز درمانی بر پایه همین ارزشگذاری انجام خواهد شد.او با تاکید بر اینکه کیفیت تنها عامل تعیین قیمت است افزود: به این وسیله خدمات بهتری را به بیمه‌شدگان صندوق بیمه خدمات درمانی ارائه می‌کنیم.

مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی توضیح داد: در سال‌های گذشته همه خدمات با کیفیت خوب و بد با یک قیمت محاسبه و پرداخت می‌شدند و ما تابع ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم اما از این پس نقش سازمان‌های بیمه‌گر در تعیین قیمت پررنگ‌تر خواهد بود.به گفته هداوند، صندوق‌های بیمه‌گر درمانی تا‌کنون هیچ نقشی در ارزشیابی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نداشته‌اند و کاملا نادیده گرفته می‌شدند و وزارت بهداشت تمامی مراکز را ارزشیابی کرده نتیجه را به صندوق‌های بیمه اعلام می‌کرد اما از این پس صندوق‌های بیمه درمان نیز در این ارزشیابی سهیم هستند که این موضوع سبب بالا رفتن کیفیت در بخش درمان و ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان صندوق بیمه خدمات درمانی خواهد شد.

خرید راهبردی

مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی با اشاره به امکان خرید راهبردی خدمات درمانی گفت: با تشکیل سازمان بیمه سلامت و اجرای قوانین مربوط به خرید راهبردی سلامت ما دیگر همه خدمات را با قیمت یکسان خریداری نخواهیم کرد و این موضوع در اساسنامه سازمان بیمه سلامت نیز ذکر شده است.در بند «ز» ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات براساس سیاست‌های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام نماید.

آیین‎نامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه‎های رفاه و تأمین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تهیه می‌شود و به تصـویب هیأت‎وزیران می‎رسد. در بند «ب» همین ماده دولت مجاز شده است تا بخش‌های بیمه‎های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده5 قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود و کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود.

کد خبر 149892

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار