عباس ثابتی راد: بخشی از آخرین نشانه‌های معماری قاجار درست در محل شکل‌گیری شهر تهران در محدوده بازار، تخریب شد.

delgosha

سرای دلگشا (وزیرنظام) در بازار تهران که دست کم 130 سال پیش در ضلع جنوبی خیابان 15 خرداد روبه‌روی میدان ارک ساخته شده و با توجه به قدمتش سال 1356 به شماره 19848 در فهرست میراث فرهنگی ملی به ثبت رسیده بود، سال گذشته از فهرست میراث فرهنگی ملی بیرون آمد و در هفته جاری خشت خشت فرو ریخت.

مالکان این بنا می‌گویند که مسئولان میراث فرهنگی، مجوز تخریب بنا را داده‌اند، اما مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور معتقدند که سازمان میراث فرهنگی به شرط و شروطی مجوز تخریب این بنا را صادر کرد. از سویی به اعتقاد مسئولان میراث فرهنگی، دیوان عدالت اداری می‌بایست با رعایت تشریفات قانونی، حکم نهایی را صادر می‌کرد. ویرانی خانه دلگشا در هفته جاری به خوبی نشان داد که تلاش دیرهنگام مسئولان میراث فرهنگی برای نجات سرای دلگشا راه به جایی نبرده و این بنای قدیمی نیز در خاطرات دوردست پایتخت‌نشینان مدفون شده است.

خروج این بنای بازمانده از روزگار قاجار در دل بازار تهران و خانه‌های تاریخی پایتخت از فهرست میراث فرهنگی ملی، موجب نگرانی بیش از 360 نفر از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون کشور نیز شده است که درست در آستانه فروریزی این بنای تاریخی در نامه‌ای از شهردار تهران خواستار جلوگیری از روند تخریب میراث فرهنگی تهران شدند.

البته آنان حفاظت از خانه «پروین اعتصامی» و «خانه اتحادیه» را مطرح کردند که اخیرا این دو بنا نیز از فهرست میراث فرهنگی ملی خارج شده است.هفته جاری، هفته خوبی برای میراث فرهنگی و خانه‌های تاریخی تهران نبود؛ داستان نابودی خانه‌هایی همچون خانه صداقت، خانه ایرج میرزا و بسیاری از خانه‌های تاریخی دیگر تکرار شد و معلوم نیست که این روند تا کجا ادامه خواهد یافت.

کد خبر 147328

برچسب‌ها