همشهری آنلاین: لایحه عضویت ایران در آژانس بین‌المللى انرژى‌هاى تجدیدپذیر به منظور بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه انرژی‌ها نو در سبد تولید انرژی و تسهیل انتقال دانش فنی، از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

لایحه عضویت ایران در آژانس بین‌المللى انرژى‌هاى تجدیدپذیر که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو در هیات وزیران به تصویب رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و بکارگیری امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت انرژی‌ها نو در سبد تولید انرژی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و تسهیل انتقال دانش فنی، لایحه عضویت ایران در آژانس بین المللى انرژى‌هاى تجدیدپذیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در "آژانس بین المللی انرِژی‌های تجدیدپذیر" عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرای طرف عضویت بر عهده دولت است.

 

کد خبر 138008

برچسب‌ها