گروه حوادث: با اعلام نظریه پزشکی قانونی ایران درخصوص مرگ مشکوک پناهجوی ایرانی که درزندان لونگونس فرانسه جان سپرده بود فرضیه ارتکاب قتل دراین پرونده قوت گرفت.

23 فروردین 85، مسئولان سفارت ایران در فرانسه با خانواده مراد آمون جوان مهاجر ایرانی تماس گرفته و به آنها گفتند مقامات دیپلماتیک فرانسوی از خودکشی فرزندشان، در زندان لونگونس خبر دادند.

در حالی که باور خودکشی این جوان که با امید بسیار و به صورت غیرقانونی به فرانسه سفرکرده بود، بعید به نظر می‌رسید، یکی از مقامات سفارت ایران در گفتگوی تلفنی با خانواده مرد جوان به آنها گفت: فرزندشان در زندان به قتل رسیده است.

احتمال قتل مرد جوان پس از آنکه مقامات فرانسوی در پاسخ خانواده مراد برای بازگرداندن جسدش به ایران،اعلام کردند مسئولان زندان 48 ساعت پس از مرگ مرد ایرانی بدون هماهنگی با سفارت ایران در فرانسه، جسد وی را به خاک سپرده اند، قوت گرفت.

درحالی که مسئولین فرانسوی بر خودکشی مراد در زندان تأکید داشتند، خانواده وی با تنظیم شکایتی درشعبه دوم دادسرای جنایی تهران از قاضی حسین  اصغرزاده خواستند پرونده مرگ مشکوک پسرشان مورد بررسی قرار گیرد.

به این ترتیب با هماهنگی مسئولان قضائی و سفارت ایران، بیست و ششم تیرماه گذشته جسد مهاجر ایرانی بعد از نبش قبر از فرانسه به ایران بازگردانده شد تا با بررسی جسد علت اصلی مرگ فاش شود.

بازپرس حسین اصغرزاده که پرونده مرگ مشکوک مهاجر ایرانی توسط وی در حال بررسی است درخصوص آخرین اقدامات قضائی درباره این پرونده گفت: در حال حاضر گزارش نهایی متخصصان پزشکی قانونی کشورمان درباره علت مرگ منتشر شده است که در این گزارش نتایج به دست آمده در تعارض و تناقض با نتایج اعلام شده از سوی متخصصان فرانسوی است و به این ترتیب در حال حاضر علت مرگ با سئوالات و ابهامات جدی روبرو است.

به گفته وی بنابر این گزارش، بر خلاف اعلام مقامات فرانسوی مبنی بر وجود جراحات ناشی از خودزنی در ناحیه گردن و بازوی مهاجر ایرانی، هیچگونه آثاری از این نوع جراحات در جسد مشاهده نشده است و به این ترتیب فرضیه قتل مراد در زندان فرانسه در حال بررسی است.

اصغرزاده افزود: برپایه اظهارات خانواده مرد جوان که با ذکر نام یکی از مقامات ایرانی سفارت مدعی هستند وی چند روز بعد از مرگ در تماسی با آنها گفته است پسرشان به قتل رسیده است، از این مقام ایرانی خواسته شده در این باره که  آیا عبارت قتل که از سوی وی بیان شده است، یک اشتباه لفظی بوده  ویا برای ادعای خود مستنداتی دراختیاردارد، توضیح دهد.

بازپرس دوم جنایی پایتخت در‌   ادامه گفت: یکی ازهم سلولی های مراد درزندان لونگونس فرانسه که اقامتگاه مهاجران غیرقانونی است نیزدرمسیرتحقیقات مدعی شده است چند ساعت قبل ازمرگ  او را درحالی که آثارجراحت وکبودی های شدید روی پشتش وجود داشته، دیده  است و براین اساس با دستورقضائی و صدورنیابت بین المللی ازدادگاه فرانسه  خواسته شد ازاین زندانی شهادت گرفته شده ونتیجه این تحقیق به مسئولان ایرانی اعلام شود.

اصغرزاده درخاتمه به همشهری گفت:به دلیل دفن جسد در فرانسه وفساد آن،  شناخت علت اصلی مرگ به طوردقیق غیرممکن بود وبه همین دلیل ازپزشکی قانونی کشورفرانسه خواسته شده است نتیجه آزمایشات خود برروی این جسد قبل ازخاکسپاری درفرانسه را در اختیار سفارت ایران قرار دهد.

این گزارش حاکی است خانواده مراد آمون با تأکید قتل عمدی پسرشان درزندان لونگونس فرانسه خواستار غرامت هستند.

کد خبر 13437

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز