همشهری‌آنلاین: چین قصد دارد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نگهداری آب را به دلیل مواجه بودن شهرها با کمبود آن و ادامه بدترین خشکسالی چند دهه گذشته در مناطق پرورش گندم این کشور، دو برابر کند.

چین - آب

به گزارش ایسنا، به گفته یکی از مقامات برنامه‌ریزی روستایی چین، دولت این کشور چهار تریلیون یوان برای نگهداری آب در ظرف ده سال آینده سرمایه گذاری خواهد کرد.

چن لی - وزیر منابع آبی چین، اظهار کرده دو سوم شهرهای چینی برای دسترسی به آب مشکل دارند.

این کشور هر سال 40 میلیارد متر مربع کمبود آب دارد.

مقامات چینی اشاره ای به جزییات پروژه های حفظ آب نداشته‌اند.

منطقه شمالی پرورش دهنده گندم در چین با باران اندکی که از ماه اکتبر باریده، با خشکسالی شدیدی روبرو است و خشکی آب و هوا ممکن است بر افزایش قیمتهای غذا تاثیر فشار بیشتری وارد کند.

کد خبر 127164

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان