همشهری آنلاین: معاون وزیر نیرو گفت: از 15 دی ماه، برای مجتمع های مسکونی که جداسازی کنتور آب برای آنها مقدور نیست، برای هر واحد مسکونی یک قبض جداگانه صادر و میزان مصرف آب مجتمع تقسیم بر تعداد واحد مسکونی می‌شود.

قبض آب

 محمد رضا عطارزاده در گفت و گو با فارس افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها منظور از افزایش تعداد بهره برداران آب در صورت عدم جدا سازی کنتور آب خانه‌ها و واحدهای مسکونی این است که اگر ما برفرض یک مشترک و یک انشعاب داشتیم این را مثلا به یک واحد 20 انشعابی تبدیل می‌کنیم.

وی ادامه داد: در تمام واحدهای مسکونی تا آنجایی که امکان داشته باشد تفکیک کنتور را انجام می‌دهیم و آنجایی که امکان نداشته باشد انشعاب آنها را که یک مشترک بوده مثلا به 20 مشترک تبدیل می‌کنیم و قیمت را از روی آن تقسیم بر 20 محاسبه و تعیین می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر یک باب ساختمان دارای 4 واحد مسکونی باشد و قابلیت جدا سازی کنتور آب نیز برای آن وجود نداشته باشد قیمت آب برای آنها چگونه محاسبه خواهد شد گفت: مصرف آب آنها را تقسیم بر 4 می‌کنیم و بعد از آن اگر مثلا 80 متر مکعب آب مصرف کرده باشند تقسیم بر 4 می‌کنیم و برای هر واحد مسکونی 20 متر مکعب آب مصرفی محاسبه می‌شود و برای آن ها فیش صارد می‌شود.

عطارزاده گفت: برای هر ساختمان که دارای 4 واحد مسکونی است و قابلیت جداسازی کنتور نیست برای هر واحد مسکونی یک قبض صادر می‌شود و حساب و کتاب آب بر اساس تقسیم بر چهار است.

وی تصریح کرد: قرار است از 15 دی ماه به بعد صدور قبض آب با این دستور العمل که در قانون هدفمندی به آن تاکید شده است انجام شود.

وی افزود: پس بعد از 15 دی ماه جاری برای واحدهای مسکونی که جدا سازی کنتور آب برای آنها مقدور نیست یا 4 قبض آب صادر می‌شود و یا تقسیم بر چهار محاسبه می‌شود.

در تبصره یک بند ج ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها آمده است: شرکت‌های آب ،برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می‌کنند،در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتوها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد "مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.

کد خبر 124481

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار