گروه سلامت: خانه‌ای که کنار خیابان پر رفت و آمد شهر ساخته شده، فقط به خاطر شلوغی و سروصدایش آزاردهنده نیست، محققان می‌گویند اگر در چنین خانه‌ای زندگی می‌کنید، ممکن است نفس هم کم بیاورید.

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است مطالعه اخیر محققان سوئیسی نشان می‌دهد در ‌این خانه‌ها ممکن است به نفس تنگی و خس خس سینه مبتلا شوید.

پژوهشگران دانشگاه بازل برای بررسی اثر آلودگی هوا در‌این خانه‌ها، در مرحله اول کارشان در سال 1991بیش از 9600 نفر را که بین 18 تا 60 سال سن داشتند، به طور تصادفی انتخاب کردند.

در مرحله بعد و در سال 2002، حدود 8000 نفر از آنها قبول کردند در مطالعه شرکت کنند.

مقایسه وضعیت تنفسی آنها در ‌این دو مرحله نشان داد هر 500 متری که خانه فرد به خیابان اصلی نزدیک می‌شود، 13 درصد خطر بروز ناراحتی‌های تنفسی در او بیشتر می‌شود.

افرادی که خانه آنها در 20 متری یک خیابان اصلی بود، 15 درصد بیشتر از بقیه خلط دستگاه تنفسی داشتند و 23 درصد بیشتر دچار خس خس می‌شدند.

نکته جالب در گزارش ‌این محققان که در نشریه اپیدمیولوژی آمریکا چاپ شده آن است که مردان و نیز افراد سیگاری بیشتر از بقیه در معرض خطر بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی هوا بودند.

دیگر ‌این که در سال 1991 مردم بیشتر از سال 2002 از آلودگی هوا دچار مشکل تنفسی می‌شدند.

کد خبر 12359