براساس اعلام بانک مرکزی، در 5ماه اول سال 1389 حدود 2.4 میلیون برگ سند به مبلغی معادل107.8هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورده است.

بانک

به گزارش مهر، گزارش بانک مرکزی از تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در 5ماهه اول امسال نشان می‌دهد که در این مدت، در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 19.2 میلیون برگ سند به مبلغی معادل2330.2 هزار میلیارد ریال مبادله شده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده نسبت به دوره مشابه سال 1388 به‌ترتیب23.2 درصد و 37 درصد افزایش یافته است. همچنین در 5ماه اول سال 1389 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب به12.3 درصد و4.6  درصد رسیده است. نسبت‌های مزبور در 5ماه اول سال 1388 به‌ترتیب 10.5 درصد و4.6 درصد بوده است.

چک‌های برگشتی از سال 80 تا ابتدای سال 89

به گزارش مهر، تعداد اسناد برگشت داده شده در سال 80 معادل 2 میلیون و 935 هزار برگ، در سال 81 معادل 3میلیون و 103 هزار برگ، در سال 82 معادل 3 میلیون و 431 هزار برگ، در سال 83 معادل 3 میلیون و 392 هزار برگ، در سال 84 معادل 3 میلیون و 546 هزار برگ، در سال 85 معادل 3 میلیون و 599 هزار برگ، در سال 86 معادل 3 میلیون و 925 هزار برگ، در سال 87 معادل 4میلیون و 944 هزار برگ و در سال 88 معادل5.1 میلیون برگ بوده است.

در همین حال، اسناد برگشت داده شده از لحاظ ارزش در سال 80 بیش از 3 هزار و 684 میلیارد تومان، در سال 81 بیش از4 هزار و 536 میلیارد تومان، در سال 82 بیش از 6 هزار و 14 میلیارد تومان، در سال 83 بیش از 6 هزار و 709 میلیارد تومان، در سال 84 بیش از 8‌هزار و 807 میلیارد تومان، در سال 85 بیش از 10 هزار و 926 میلیارد تومان، در سال 86 معادل14 هزار و 768 میلیارد تومان، در سال 87 بیش از 20 هزار و 942 میلیارد تومان و در سال 88 بیش از 23 هزار میلیارد تومان گزارش شده است

کد خبر 118854

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

وبگردی