گروه اجتماعی: در صورت تصویب نهایی شورای ملی سالمندان،کهنسالان کشور صاحب یک سبد غذایی ماهانه می‌شوند.

محمدرضا شهبازی، مدیرکل امور سالمندان سازمان بهزیستی کشور در باره طرح سبد غذایی سالمندان گفت: در صورت تصویب این طرح  سبد  غذایی با ارزش 800 تا 1000 کالری به سالمندان نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی اهدا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور سبد غذایی سالمندان در کمیته‌ای  با حضور نمایندگان سازمان‌های بهزیستی، مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت بازرگانی، دفتر تغذیه وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است و برای  طرح کمک به تأمین سبد غذایی سالمندان تنظیم و برای تصویب به شورای ملی سالمندان فرستاده شده‌ است.

مدیر دفتر امور سالمندان با اشاره به اینکه این طرح با هدف کمک به تأمین سبد غذایی سالمندان نیازمند تهیه شده است افزود: این طرح که در قالب برنامه‌ای 4 ساله تدوین شده در  ابتدا در پنج استان محروم کشور به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد  که در مرحله اول 152 هزار نفر  و در پایان سال چهارم 615 هزار سالمند تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

گفتنی است که در حال حاضر 8 هزار سالمند در نوبت دریافت خدمات سازمان بهزیستی هستند.

کد خبر 11739

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار