وزیر کشور ساعات کار جدید مؤسسات، نهادها و مدارس را در پایتخت اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، مصطفی محمد نجار گفت:‌ بر این اساس از اول مهر ساعات کار جدید ابلاغ می‌شود که این ساعات کار آزمایشی است و برای مدت 3 ماه اجرا و پس از آن درصورت لزوم اصلاح می‌شود.

وزیر کشور این تغییرات جدید را بهترین گزینه توصیف کرد چرا که نظرات تمامی دستگاه‌ها کسب شده است. وی افزود: بر این اساس ساعات کار واحدهای نظامی 6:30 تا 7، واحدهای صنعتی 7، مدارس 7:30 (7:15 تا 7:45 به‌صورت شناور)، بانک‌ها و دانشگاه‌ها 8، ادارات عمومی 8:30 و بازار 9:30 تا 10 تعیین شده است.

کد خبر 116430

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار