همشهری آنلاین: تفاهم نامه تدوین دانشنامه میراث فرهنگی ایران و روسیه میان مرکز منطقه ای تحقیقات زبان وادبیات فارسی در روسیه و کشورهای مشترک المنافع و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه به امضاء رسید.

 به گزارش خبرگزاری نووستی،به منظور شناخت دقیق وهمه جانبه پیشینه و وضعیت معاصر زبان وادبیات فارسی و تحقیقات ایرانی در کشور روسیه و کشورهای مشترک المنافع و فراهم آوردن آن در مجموعه ای متناسب با حجم ودامنه فعالیت های انجام شده درحوزه تحقیقات و مطالعات ایرانی، تفاهم نامه تدوین دانشنامه میراث فرهنگی ایران و روسیه میان مرکز منطقه ای تحقیقات زبان وادبیات فارسی در روسیه و کشورهای مشترک المنافع (به ریاست دکتر رستگار فسایی)  و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی (به ریاست دکتر منوچهر اکبری) و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه به امضاء رسید.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه در این خصوص به خبرگزاری نووستی اعلام داد که به موجب این تفاهم نامه بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ضمن ارائه چارچوب تحریر واصول نگارش دانشنامه مذکور، تامین 40درصد اعتبارات مالی لازم را عهده دارخواهد شد و متقابلا مرکز منطقه ای زبان وادبیات فارسی طبقه بندی مداخل و واگذاری آن به افراد صاحب تخصص را بر عهده خواهد داشت.

براساس پیش بینی های به عمل آمده در متن تفاهنامه، جلد اول این دانشنامه مشتمل بر دویست مقاله خواهد بود که طی دو سال، تدوین و در ایران و یا روسیه به چاپ خواهد رسید.

مرکز منطقه ای تحقیقات زبان وادبیات فارسی در مسکو که به تازگی فعالیت های خود را در چارچوب قرارداد همکاری میان انستیتوی کشورهای آسیا وآفریقای دانشگاه دولتی مسکو ورایزنی فرهنگی ایران، آغاز نموده است، در صدد است تا با انجام اقداماتی نظیر " تدوین دانشنامه میراث فرهنگی ایران وروسیه" به احیای جایگاه روسیه در حوزه مطالعات ایرانی در سطح منطقه کمک نماید.

مهدی ایمانی پور رایزن فرهنگی ایران در روسیه در این رابطه اطلاع داد که مرکز منطقه ای مطالعات وتحقیقات زبان وادبیات فارسی که در حال حاضر دارای چهار بخش (زبان فارسی ،نسخ خطی، ادبیات وزبان شناسی) می باشد، قصد دارد به منظور شناسایی فرصت های موجود در حوزه های مذکور به برگزاری نشست های چهارگانه تخصصی در سال 2007 مبادرت ورزد.

کد خبر 11634

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار