چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۵
۰ نفر

همشهری آنلاین: براساس حکم رئیس جمهور،مشایی‌،بقایی،حسینی،عباسی، ظهره‌وند و آخوند زاده به ترتیب به عنوان مشاور در امورخاورمیانه،آسیا،آفریقا،آمریکای لاتین،افغانستان و ‌دریای خزر منصوب شدند.

محمود احمدی‌نژاد

به گزارش ایلنا متن احکام رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی

نظر به تعهد،دانش و تجربیات مفید جناب‌عالی ، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور خاورمیانه منصوب می‌شوید.

توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه در ابعاد گوناگون به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه،در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام کامل عمل کنند.

از جناب عالی انتظار می‌رود ضمن استفاده از همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سید شمس‌الدین حسینی

نظر به تعهد،دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور آفریقا منصوب می‌شوید.

توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی در ابعاد گوناگون به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم قاره آفریقا از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه،در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین‌المللی نظام با انسجام کامل عمل کنند.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود ضمن استفاده از همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حمید بقایی

نظر به تعهد، دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور آسیا منصوب می‌شوید.

توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیا در ابعاد گوناگون به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم این قاره بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه ، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین‌المللی نظام با انسجام کامل عمل کنند.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود ضمن استفاده از همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد عباسی

نظر به تعهد ، دانش و تجربیات مفید جناب‌عالی‌، به موجب این حکم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور آمریکای لاتین منصوب می‌شوید.

توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکای لاتین در ابعاد گوناگون به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم این قاره از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه،در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام کامل عمل کنند.

از جناب عالی انتظار می رود ضمن استفاده از همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد مهدی آخوند زاده

نظر به تعهد،دانش و تجربیات مفید جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور دریای خزر منصوب می‌شوید.

توسط روابط و گسترش همکاری‌های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه دریایی خزر در ابعاد گوناگون به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم این منطقه مهم از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه ، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام کامل عمل کنند.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود ضمن استفاده از همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ابوالفضل ظهره‌وند

نظر به تعهد،دانش و تجربیات مفید جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور ریئس جمهور در امور افغانستان منصوب می‌شوید.

توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی در ابعاد گوناگون به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه ، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین‌المللی نظام با انسجام کامل عمل کنند.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود ضمن استفاده از همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد خبر 116165
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز