چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۴
۰ نفر

همشهری آنلاین: دولت فهرست 163 شرکت و سازمان‌ دولتی را که باید از تهران منتقل شوند، اعلام کرد.

به گزارش مهر، معاون اول رئیس جمهور دو مصوبه مهم  نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس این تصمیمات اولویت و نام شرکتهای و مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند و نیز چگونگی برخوردار شدن بازنشستگان از امتیازات خاص در صورتی که از تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند، اعلام شده است.

در راستای برنامه تمرکز زدایی دولت از شهر تهران و بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که در جلسات پنجم و شانزدهم اردیبهشت این کارگروه و پس از بحث و بررسی اعضا و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها موظف شدند براساس اولویت تعیین شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استاندار تعیین خواهد شد.

طبق اولویت تعیین شده، به ترتیب شرکت‌های دولتی مستقر در تهران، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهاد‌های عمومی (طبق فهرست پیوست) و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها موظف به انتقال از تهران هستند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکید کرده که همه سازمان‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب این کارگروه تعیین خواهد شد.

بر اساس دیگر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و در راستای انتقال شرکت‌های دولتی از تهران، هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی مستقر در تهران موظف شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان‌های ذی ربط اقدام نمایند.

همچنین معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور موظف شد امتیازات مقرر در تصمیم نامه مورخ 27/12/88 (آئین نامه جدید اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران) را به نیرو‌های داوطلب بازنشسته نیز تسری دهد. بدین ترتیب، بازنشستگان مقیم تهران نیز که متقاضی انتقال از تهران به دیگر شهرها باشند، طبق شرایط آئین‌نامه فوق، از تسهیلات آن برخوردار خواهند شد.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی هم مکلف شدند امکانات لازم برای پرداخت تسهیلات و تامین مسکن را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام نمایند.

بر اساس این مصوبه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به کاهش ساختار و تعداد سازمان‌های مستقل وابسته به وزارتخانه‌ها  اقدام لازم و قانونی به عمل خواهد آورد.

پایان اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: وزیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند نسبت به تفویض اختیار به مدیران استانی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام نمایند. همچنین استانداران موظفند بستر‌های لازم برای اجرایی شدن تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را فراهم نمایند.

 ضمنا همه مسئولین اجرایی موظفند تصمیمات کارگروه انتقال را برابر زمان‌بندی مقرر اجرایی کنند. بدیهی است با افراد سهل انگار برخورد لازم قانونی و مدیریتی انجام خواهد شد.

ضمنا وزیران و استاندارانی که دستورات رئیس جمهور و مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا کنند با رعایت مقررات قانونی نشان لیاقت دریافت خواهند کرد.

کاهش جمعیت دانشگاه‌ها و انتقال پادگان‌ها از تهران

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، 3وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها شدند.

طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری، ‌بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفیت دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تهران و تسهیلات انتقال و پذیرش در دانشگاه‌های کلان شهر‌ها و سایر شهرستان‌ها اقدام نمایند.

بر اساس این مصوبه و با هدف انتقال بخش‌هایی از دانشگاه‌ها از تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز موظف شد برنامه دانشگاه‌ها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروه اعلام کند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز موظف است براساس قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهر‌ها (مصوب 1388) و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا نسبت به انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیرو‌های مسلح به خارح از تهران اقدام نماید.

طبق این مصوبه، انتقال پادگان‌ها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهر‌ها ـ مصوب 1388- با هماهنگی ستاد کل نیروی‌های مسلح در حوزه معاون اول پیگیری و اقدام خواهد شد.

طبق تصمیم کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، همه دستگاه‌های فوق موظفند زمان بندی انتقال را به این کارگروه اعلام کنند. علاوه بر این، دستگاه‌ها موظفند ظرف 10 روز پیشنهاد‌های قابل اجرا در خصوص انتقال کارکنان دولت به خارح از تهران را با زمان بندی مشخص به کارگروه اعلام کنند.

استانداری تهران نیز مکلف شد برنامه ساماندهی و انتقال دستگاه‌های غیر ضرور در شهر تهران را ظرف یک هفته تهیه و به کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران اعلام نماید.

بر اساس این مصوبه، اعتبارات پروژه‌های عمرانی غیرضروری تهران به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان‌های داوطلب برای پذیرش دستگاه‌ها و سازمان‌های منتقل شده اختصاص یابد.

همچنین دبیرخانه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود.

 فهرست شرکت‌ها و سازمان‌هایی که باید از تهران منتقل شوند

طبق اولویت تعیین شده، به ترتیب شرکت‌های دولتی مستقر در تهران، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهاد‌های عمومی (طبق فهرست تایید شده در هیات دولت) و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها موظف به انتقال از تهران هستند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکید کرده که همه سازمان‌های فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب این کارگروه تعیین خواهد شد.

بر اساس پیوست مصوبه ابلاغی معاون اول رییس جمهور نام شرکتهای ذکر شده در این مصوبه به این شرح است:

شرکت‌های دولتی مستقر در تهران

الف- شرکت‌های دولتی که مرکز اصلی فعالیت آنها در خارج از تهران است اما در تهران دارای دفتر هستند:

1. شرکت غله و بازرگانی منطقه‌های 1-2-3-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

2. شرکت سهامی بین‌المللی بازرگانی کالای تجاری ایران

3. شرکت سهامی بین‌المللی سوسنگرد

4. شرکت سهامی خدمات مهندسی آب

5. شرکت سهامی سردخانه سام

6. شرکت سهامی دامپروری و کشاورزی اله آباد

7. شرکت سهامی سردسیر گرگان

8. شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه

9. صندوق بیمه محصولات کشاورزی (استان‌ها)

10. شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود

11. شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی

12. شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی

13. شرکت سهام کشت و صنعت جیرفت

14. شرکت سهامی کشت و صنعت هفت تپه

15. صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (مادر)

16. شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس

17. شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران

18. شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران

19. صندوق بیمه محصولات کشاورزی

20. شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان

21. شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم

22. شرکت سهامی نکا چوب

23. شرکت سهامی جنگل شفارود

24. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

25. شرکت سهامی ذغال سنگ کرمان

26. شرکت سهامی البرز شرقی

27. شرکت سهامی البرز مرکزی

28. شرکت سهامی سنگ آهن مرکزی ایران

29. شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران

30. شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد ایران

31. شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان

32. موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

33. شرکت سهامی فولاد خوزستان

34. شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد

35. شرکت سهامی فولاد مبارکه

36. شرکت ملی صنایع مس ایران

37. شرکت سهامی آلومینیوم ایران

38. شرکت سهامی پتروشیمی رازی

39. شرکت سهامی عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

40. شرکت سهامی هپکو

41. شرکت سهامی پاتله

42. شرکت سهامی کشتی‌سازی اروندان

43. مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران

44. شرکت سهامی کمباین سازی ایران

45. شرکت سهامی ماشین سازی اراک

46. شرکت سهامی ماشین سازی تبریز

47. شرکت سهامی ماشین سازی لرستان

48. شرکت سهامی تولیدات و ادوات کشاورزی اراک

49. شرکت سهامی واگن پارس

50. شرکت سهامی صنایع ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران

51. شرکت سهامی ساختمان نصب گستر

52. شرکت سهامی پرس ایران

53. شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام – خراسان – تبریز- ارومیه- امیرکبیر- بوعلی سینا- فجر- قن‌آوران بین‌الملل – پارس- جم- مارون- زاگرس- دماوند- مبین – برزویه

54. شرکت سهامی خدماتی پازارگاد

55. شرکت مهندسی و قطعاتت ماشین آلات راهسازی ایران

56. شرکت سهامی تولید پمپهای بزرگ آبی

57. شرکت طراحی مهندسی و بازرگانی ماشین سازی تبریز- ادکو

58. شرکت سهامی ماشین‌های الکتریکی سنگین – جوبین

59. شرکت سهامی دیزل سنگین ایران

60. شرکت سهامی  گسترش شیرسازی

61. شرکت سهامی مجتمع صنعتی اسفراین

62. شرکت سهامی صنایع هوایی ایران

63. شرکت سهامی نورد بندعباس- بارکو

64. شرکت سهامی فولاد آذربایجان

65. شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان

66. شرکت سهامی تولید آلومینای ایران

67. شرکت سهامی رخ آوران فنون پتروشیمی

68. شرکت سهامی لوله گستر اسفراین

69. سازمان منطقه  ویژه اقتصادی پتروشیمی

70. شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی انگلستان ـ سنگاپور

71. شرکت سهامی سیمان داراب ـ بوشهر

72. شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی منطقه آزاد دوبی و امارات عربی

73. شرکت بین‌المللی بازرگانی پتروشیمی شانگهای

74. شرکت سهامی نیمه هادی عماد

75. شرکت سهامی مس سونگون

76. شرکت سهامی آلومینیوم المهدی

77. شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش

78. شرکت سهامی تولید و تجهیزات ایمنی رسا- تتا

79. شرکت سهامی نوین معدن

80. شرکت سهامی بسپاران بندر امام

81. شرکت سهامی کیمیا بندر امام

82. شرکت سهامی فرآورش بندر امام

83. شرکت سهامی خوارزمی بندر امام

84. شرکت سهامی ذغال‌سنگ البرز غربی

85. شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

86. شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان

87. شرکت سهامی پتروشیمی خوزستان

88. شرکت سهامی پتروشیمی بیستون

89. شرکت سهامی مس شهر بابک

90. شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

91. شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای استان تهران ـ فارس ـ اصفهان‌ ـ خراسان ـ غرب ـ کرمان ـ سیستان و بلوچستان ـ هرمزگان ـ آذربایجان غربی و شرقی ـ گیلان ـ مازندران و گلستان ـ اردبیل ـ یزد ـ زنجان

92. شرکت سهامی عمران شهرهای جدید هشتگرد ـ پرند ـ پردیس ـ اندیشه ـ مهاجران ـ عالی‌شهر ـ علوی ـ گل‌بهار ـ سهند ـ‌بهارستان ـ صدرا ـ بینالود

93. شرکت آب و فاضلاب روستایی استان‌های آذربایجان شرقی ـ غربی ـ اردبیل ـ اصفهان ـ ایلام ـ بوشهر ـ تهران ـ چهار محال و بختیاری ـ خراسان ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سیستان و بلوچستان ـ فارس ـ قزوین ـ قم ـ کردستان ـ کرمان ـ کرمانشاه ـ کهگیلویه و بویراحمد ـ گلستان ـ گیلان ـ لرستان ـ مازندران ـ مرکزی ـ هرمزگان ـ همدان ـ یزد

94. شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران ـ‌فارس ـ اصفهان ـ خراسان ـ آذربایجان غرب ـ کرمان ـ سیستان و بلوچستان ـ هرمزگان ـ مازندران ـ گیلان ـ باختر ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ یزد

95. شرکت ملی حفاری ایران

96. شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز اروندان

97. شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران ـ نیکو

98. شرکت سهامی تولید مناطق نفت‌خیز جنوب

99. شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران

100. شرکت سهامی نفت فلات قاره

101. شرکت سهامی نفت خزر

102. شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت

103. شرکت پالایش نفت اراک ـ کرمانشاه ـ اصفهان ـ دروان ـ تبریز ـ شیراز ـ تهران ـ آبادان

104. شرکت نفت و گاز پارس

105. شرکت گاز استان مرکزی ـ همدان ـ لرستان ـ کرمانشاه ـ کردستان ـ آذربایجان شرقی و غربی ـ اردبیل ـ مازندران ـ گلستان ـ زنجان ـ قزوین ـ قم ـ‌سمنان ـ یزد ـ گیلان ـ خوزستان ـ کرمان ـ چهارمحال و بختیاری ـ کهگیلویه و بویراحمد ـ فارس ـ تهران بزرگ ـ استان تهران ـ ایلام ـ اصفهان ـ خراسان

106. شرکت پالایش گاز بیدبلند ـ شهید هاشمی‌نژاد ـ خانگیران ـ فجر ـ سرخون و قشم ـ پارس ـ پارسیان

107. شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز کازرون ـ‌گچساران ـ شرق ـ‌غرب ـ زاگرس جنوب ـ‌آغاجاری ـ مارون ـ مسجد سلیمان

108. شرکت سهامی پایانه‌های صادراتی مواد نفتی

109. شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی تور بیراه

110.  شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

111. شرکت سهامی حفاری شمال

112. شرکت خدماتی رفاهی و فرهنگی نفت

113. شرکت سهامی پتروپارس

114. شرکت سهامی مخابرات استان‌‌های مرکزی ـ تهران ـ گیلان ـ مازندران ـ آذربایجان شرقی و غربی ـ کرمانشاه ـ خوزستان ـ فارس ـ کرمان ـ خراسان رضوی ـ اصفهان ـ هرمزگان ـ سیستان و بلوچستان ـ کردستان ـ همدان ـ لرستان ـ ایلام ـ زنجان ـ چهارمحال و بختیاری ـ کهگیلویه و بویراحمد ـ سمنان ـ یزد ـ بوشهر ـ اردبیل ـ قم ـ قزوین ـ گلستان 

ب: سایر شرکتهای دولتی که محل فعالیت آنها در تهران است:

115. شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران

116. سازمان خصوصی‌سازی

117. شرکت مادر تخصصی صنایع آموزشی

118. شرکت مادر تخصصی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

119. شرکت مادر تخصصی گسترش خدمات بازرگانی داخلی

120. شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران

121. شرکت مادر تخصصی پست جمهوری اسلامی ایران

122. شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع دفاع

123. شرکت مادر تخصص سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

124. شرکت مادر تخصصی صنایع الکترونیک ایران

125. سازمان صنایع دفاع

126. ایزایران

127. صنایع الکترونیک شیراز

128. صنایع اپتیک اصفهان

129. صنایع قطعات الکترونیک ایران

130. شرکت صنایع مخابرات صاایران

131. سازمان صنایع هوافضا

132. صنایع هواپیماسازی ایران

133. شرکت صنایع هواپیمایی ایران

134. شرکت صنایع هوایی قدس

135. پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)

136. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

137. شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

138. شرکت فرودگاه‌های کشور

139. شرکت عمران و بهسازی شهری

140. شرکت عمران شهرهای جدید

141. شرکت مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

142. شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای برق (ساتکاب)

143. شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

144. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مهاب)

145. شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)

146. شرکت ملی نفت ایران

147. بهینه‌سازی مصرف سوخت

148. شرکت ملی گاز ایران

149. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

150. شرکت ملی صنایع پتروشیمی

151. شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع

152. شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

153. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

154. شرکت پشتیبانی امور دام کشور

155. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

156. سازمان توسعه  و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

157. شرکت دخانیات ایران

158. شرکت مدیریت شبکه برق ایران

159. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

160. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

161. شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

162. شرکت تامین ماشین الات و تجهیزات راه

163. شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی

کد خبر 107764

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی