همشهری‌آنلاین: انتشارات ماهور بعد از عرضه شرح دکتر محمدجعفر محجوب بر شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی و آثار نظامی گنجه‌ای، شرح این استاد نامی را بر بوستان سعدی به بازار عرضه کرده است.

به گزارش همشهری‌آنلاین مرحوم محمدجعفر محجوب این شروح را هنگام درسگفتارهای خود درباره کتاب‌ها و اشخاص مهم ادبیات کهن فارسی در آمریکا ایراد و همزمان به ضبط ان می‌پرداخت.

 این آلبوم در یازده عدد سی دی ارائه شده و داستانهای باب دوم بوستان سعدی  که به باب احسان معروف است و در آن بیش از 30 حکایت گرد‌آمده را در خود جای داده است.

مطالب آلبوم نخست که شامل 5 سی دی‌است، با سخنی در باره سبک شعری سعدی آغاز می شود و سپس داستانهای: درباب  احسان،اندر نواخت ضعیفان،خکایت ابراهیم،عابد یا شوخ دیده،ممسک و فرزند خلف،در معنی رحمت برضعیفان و...انتخاب و در پنج سی دی آلبوم نخست آمده است.

در آلبوم دوم که شامل شش سی دی است دیگر داستانهای مختلف باب دوم بوستان از جمله داستانهای یکی روبهی دید بی دست و پای،یکی سیرت نیک مردان شنو، به ره بر یکی پیشم آمد جوان،شنیدم در ایام حاتم که بود،یکی را خری در گل افتاده بود،کسی دید صحرای محشر به خواب،بگفتیم در باب احسان بسی و...از باب دوم بوستان انتخاب شده است.

شیوه روایی و جذاب دکتر محجوب و اطلاعات و دانش وسیعش از ادبیات کهن و زندگی و زمانه شاعران آن دوران ، به غنای این مجموعه افزوده است.

کد خبر 103804

برچسب‌ها