همشهری آنلاین: تعرفه‌ خدمات تلفن همراه در دفاتر خدمات ارتباطی اعلام شد

علی حمیدی - مدیر کل امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌و‌گو با خبرنگار ارتباطات ایسنا با اعلام آخرین تعرفه خدمات ارتباطی تلفن همراه اظهار کرد: صدور قبض میان‌دوره تلفن همراه به تفکیک مبلغ رایگان است که سهم دفاتر 500 ریال بوده و اپراتور در این رابطه سهمی ندارد همچنین مبلغ تعرفه صورت‌حساب المثنی هم دو هزار ریال اعلام شده است که سهم دفاتر 1000 ریال و سهم اپراتور نیز همین میزان است اما حذف بدهکاران و صدور قبض اصلاح شده در مهلت مقرر رایگان است. دریافت ریز مکالمات به ازای هر برگ 500 ریال است که سهم دفاتر از این بابت 500 ریال خواهد بود.

وی افزود: حذف بدهکاران و صدور قبض اصلاح شده بعد از مهلت مقرر دو هزار ریال اعلام شده که سهم دفاتر هزار ریال و سهم اپراتور هزار ریال است.

حمیدی با بیان اینکه تعرفه انتقال وکالت به وکالت رایگان است افزود: در این مورد سهم دفاتر 5 هزار ریال بوده و اپراتور سهمی ندارد و تعرفه پاسخ استعلام و صدور شناسنامه وکالتی هم 50 هزار ریال است، سهم دفاتر 25 هزار ریال و سهم اپراتور 25 هزار ریال است.

به گفته او وصل مفقودی 20 هزار ریال هزینه دارد که که سهم دفاتر هشت هزار ریال و سهم اپراتور 12 هزار ریال است و همچنین تعرفه وصل شخصی و وصل تعهد به نام زدن هم 20 هزار ریال است که سهم دفاتر از این بابت هشت هزار و سهم اپراتور 12 هزار ریال است.

مدیر کل امور مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران اظهار کرد: وصل بدهی 20 هزار ریال که سهم دفاتر هشت هزار و اپراتور 12 هزار ریال است و وصل محدودیت‌ مکالمه (ماهانه) مبلغ تعرفه شش هزار ریال است که سهم دفاتر دو هزار و 400 ریال و اپراتور سه هزار و600 ریال است و قطع محدودیت مکالمه رایگان است که سهم دفاتر 500 ریال و سهم اپراتور رایگان خواهد بود.

به گفته او مبلغ تعرفه وصل فکس (ماهانه)، 50 هزار ریال که سهم دفاتر 20 هزار ریال و سهم اپراتور 30 هزار ریال است و قطع فکس رایگان است که سهم دفاتر هزار ریال است و اپراتور هم سهمی ندارد، همچنین قطع دیتا، وصل رومینگ و قطع رومینگ و اصلاح آدرس دائمی و اعتباری رایگان است که سهم دفاتر به ترتیب 500 ریال، 10 هزار ریال، هزار ریال و 500 ریال است.

مدیر کل امور مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران ابراز کرد: مبلغ تعرفه وصل نمایشگر، قطع نمایشگر، وصل پیام کوتاه و قطع‌ آن رایگان است که سهم دفاتر در قطع نمایشگر و قطع پیام کوتاه 500 ریال است و اپراتورها سهمی ندارند و در وصل نمایشگر و وصل پیام کوتاه دفاتر و اپراتورها سهمی ندارند.

وی گفت: همچنین تعرفه وصل VMS مبلغ 10 هزار ریال است که سهم دفاتر پنج هزار ریال و سهم اپراتور پنج هزار ریال است؛ قطع VMS، وصل MMS دائمی و اعتباری و قطع MMS دائمی و اعتباری رایگان است که به ترتیب سهم دفاتر 500 ریال، پنج هزار ریال و 500 ریال است و در هیچ کدام اپراتورهای سهمی ندارد.

کد خبر 103795

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار