با وجود اقدامات انجام شده 3سال اخیر برای کنترل بازار میوه شب عید، امسال تعرفه واردات محصولات کشاورزی در ماه پایانی سال صفر نشد که این امر اما و اگر‌‌هایی را به‌دنبال داشته است.

تعرفه واردات میوه شب عید که در 4 سال تصدی میر‌کاظمی بر وزارت بازرگانی از 15 بهمن ماه تا 15 اردیبهشت‌ماه صفر درصد شده بود و تنها سود بازرگانی 4 درصدی دریافت می‌شد امسال در این ایام به 30 درصد رسید.

مسعود میر‌کاظمی، وزیر بازرگانی دولت نهم از سیاست کاهش تعرفه واردات میوه در ایام پایانی سال با افتخار نام می‌برد و آن را سیاستی مؤثر در تنظیم بازار میوه شب عید قلمداد می‌کرد اما گویا معاون او که امروز خود وزیر بازرگانی است ترجیح می‌دهد به زعم خودش از مصرف‌کننده و تولید‌کننده توأمان حمایت کند.

محمد صادق مفتح در پاسخ به این سؤال که تعرفه 30 درصدی واردات میوه شب عید نوعی عقب نشینی وزارت بازرگانی در برابر انتقادات وارد بر کاهش تعرفه است، به فارس، گفت: شما وقتی با یک محصول کشاورزی یا باغی طرف هستید با چند پارامتر مواجه‌اید که منجر به کاهش تولید یا وفور تولید می‌شود.وی افزود: در محصولات باغی سال آمد و نیامد داریم؛ یعنی در برخی سال‌ها تولید زیاد است و در برخی سال‌ها تولید کم است.

تکالیف مجلس

با این وجود نباید از تاثیر انتقادهای تند نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص کاهش تعرفه واردات میوه یا اعتراض برخی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران غافل شویم، چرا که در چند ماه اخیر به‌دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای وزارت بازرگانی درباره محصولات کشاورزی زمزمه‌هایی درخصوص احتمال استیضاح غضنفری در راهروهای مجلس به گوش می‌رسید که شاید حرکت اخیر وزارت بازرگانی درخصوص صفر نشدن تعرفه واردات میوه شب عید نوعی عقب نشینی از مواضع قبلی باشد.

بابک افقهی دیگر معاون وزیر بازرگانی در این خصوص گفت: به‌دنبال این هستیم که براساس نیاز واقعی بازار و میزان واقعی تولید به جمع بندی برسیم؛ با بحث‌های جنجالی کاری درست نمی‌شود، باید نیاز مصرف‌کنندگان و زحمات کشاورزان همه در نظر گرفته شود، لذا باید به نقطه تعادلی برسیم.

ابزاری کوتاه مدت

احمد علی کیخا، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که  استفاده از ابزار تعرفه در کوتاه مدت پاسخگوست و در دراز مدت باید به‌دنبال راهکارهای اساسی‌تری برای حمایت از تولید بود.وی در این خصوص گفت: ابزار تعرفه فقط نرخ مبادله واردات کالا را به نفع تولید داخل تغییر می‌دهد، اما اگر بخواهیم در درازمدت از تولید داخل حمایت واقعی صورت گیرد باید افزایش عملکرد در واحد سطح و کیفیت محصول بتواند با محصول خارجی رقابت کند.

کد خبر 102170

برچسب‌ها