همشهری آنلاین: می‌بارد با همه رازهای خیس؛ اشاره‌ای به رنگین کمان زندگی؛ تهران دارد در عبور ابرهای‌ پائیزی نفس تازه می‌کند در هنگامه دیدار آسمان و زمین.

 

۲۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۸:۴۵