همشهری آنلاین: برد‌پیت هنرپیشه آمریکایی در فیلم جدیدی از ریدلی اسکات در نقش یک قاچاقچی مواد مخدر ظاهر شده که البته بدل‌کار دوقلویش را نیز در این فیلم به همراه دارد.

فیلم جدید ریدلی اسکات با نام مشاور به نظر باید از صحنه‌های پربرخوردی برخوردار باشد که دوقلوی بدل‌کار برد‌پیت نیز در صحنه‌های مختلفی از پشت صحنه فیلم در کنار او دیده می‌شود.

در تصاویر پشت صحنه‌ای که از این فیلم منتشر شده پیت به همراه بدل‌کارش در لباس‌های یکسانی دیده می‌شوند درحالی که به نظر برای اجرای صحنه‌‌ای پرهیجان نگران به نظر می‌آیند. شباهت زیادی که میان این دو نفر وجود دارد دلیل انتخاب این بدل‌کار را برای حضور در فیلم‌های مختلف پیت آشکار می‌کند.

با اینکه قرار نیست تمامی صحنه‌های پرخطر را برد‌پیت به تنهایی بازی کند،‌ رابطه دوستی عمیقی که وی با بدل‌کار همسانش پس از حضور در چندین فیلم از قبیل جنگ جهانی Z برقرار کرده باعث شده تا در هنگام اجرای صحنه‌های پرخطر، پیت همواره نگران دوستش باشد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۱۴