همشهری آنلاین- ندا شریف: کال گاژوم نقاشی است که زندگی در شهر را به زیبایی به تصویر می‌کشد.

 در کارهای گاژوم گرمی و انرژی به خوبی احساس می‌شود. نقاشی‌های او هم مدرن و قوی است و هم ظریف و در عین سادگی، پیچیده است.

او نقاشی است که آثارش فضای اتاق را جلا می‌دهد و این نه به خاطر هنرمند بودن او بلکه به دلیل مهارتش در تکنیک نقاشی است. او در واقع شیفته کارش است و هر یک از کارهایش منعکس کننده شیفتگی اوست.

صحنه‌های واضح از حضور فرد در خیابان با چتر قرمز از ویژگی نقاشی‌های این هنرمند است.

برچسب‌ها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۹