همشهری آنلاین: مرور یک سال در قالب تصویر کاری است که با نگاه به تصویرهای سال می‌شود انجام داد.

نگاهی داریم به مجموعه‌ای از تصویرهای سال که در نشریه تایم چاپ‌شده است.

برچسب‌ها

۱۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۰