گروه اجتماعی – مینا شهنی: زنان فقیر در کشورهای فقیر در حالی‌که کمترین سهم را در ایجاد تغییرات آب و هوا داشته‌اند، در میان افرادی بوده‌اند که بیشترین زیان را دیده‌اند.

این بخشی از پیام ثریا احمد عبید است که مدیریت اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. پیام او به مناسبت انتشار گزارش 2009 وضعیت جهان از سوی صندوق جمعیت ملل متحد است که با عنوان مواجهه با جهانی پر تغییر: زنان، جمعیت و وضعیت آب و هوا‌ منتشر شد.

عبید در بخش دیگری از پیامش با تاکید بر اینکه زنان از بحران محیط‌زیستی جهان بیشترین آسیب را تحمل می‌کنند، آورده‌ است: برای بسیاری از افراد مخصوصاً زنان فقیر در کشورهای فقیر، عوارض تغییرات آب و هوا کاملاً محسوس است.

زنان سخت در تلاشند تا خانواده خود را به‌هم پیوسته نگاه دارند. آنها آب خانه را از چاه می‌آورند، غذا و سوخت کافی برای پخت آن غذا را می‌یابند  و نظافت خانه را عهده‌دار هستند.

آنها به سلامتی فرزندان خود توجه می‌کنند و هنگام بیماری مراقب آنها هستند. در سال‌های اخیر، یافتن غذا و سوخت دشوارتر شده است. آب موجود آلوده به انگل است و مالاریا در حال نفوذ به مناطقی است که در سابق عاری از پشه‌های ناقل بیماری بود.

سیلاب‌ها، بالا آمدن سطح دریاها و خشکسالی چالش‌های فزاینده‌ای را ایجاد کرده‌اند.

تکنولوژی، تنها راه حل نیست

عنوان گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل نیز بر این نکته تاکید دارد که تغییرات آب و هوا تاثیر متفاوتی بر زنان و مردان جهان خواهد داشت.کارشناس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران معتقد است که هدف اصلی گزارش 2009 منتشر شده از سوی این صندوق تاکید بر این نکته است که تکنولوژی به تنهایی مشکلات ما را حل نخواهد کرد.

علیرضا وثیق گفت: گزارش امسال،  نخستین گزارشی است که به اهمیت زنان در برخورد با تغییرات آب و هوا اشاره می‌کند. به گفته او، گزارش امسال درباره مردم است  و خاطر نشان می‌کند که مردم با مصرف منابع و به‌کارگیری الگوی نادرست مصرف باعث تغییر آب و هوا شده‌اند و در عین حال همین مردم متاثر از تغییرات آب و هوا زندگی‌شان دستخوش دگرگونی خواهد شد.

او در سمیناری که به مناسبت بررسی گزارش 2009 وضعیت جمعیت جهان صندوق جمعیت ملل متحد برگزار شد‌، عنوان کرد: این گزارش هر سال موضوع خاصی در حوزه جمعیت و توسعه را بررسی می‌کند و تلاش می‌شود تا تحقیقات انجام شده از زاویه دید جوانان و با در نظر گرفتن نگاه جنسیتی باشد.

کنترل جمعیت، کنترل بحران

بنا به گزارش سازمان ملل، تنظیم خانواده، بهداشت باروری و روابط جنسیتی می‌توانند بر مسیر آینده تغییرات آب و هوا و همچنین بر روند تطبیق پذیری بشریت با سطح رو به افزایش آب دریاها، توفان‌های در حال تشدید و خشکسالی‌های مخرب تأثیرگذار باشند.

در بخش دیگری از این گزارش احتمال موفقیت درازمدت توافقات بین‌المللی و سیاست‌های ملی تغییرات آب و هوا درصورتی بالاتر بوده که مسائل تغییرات جمعیت، ارتباط بین جنس‌ها، رفاه زنان و دسترسی به خدمات و فرصت‌ها در نظر گرفته شوند.

کارشناسان صندوق جمعیت سازمان ملل معتقدند تغییرات آب و هوا فقر را تشدید کرده و گروه‌های آسیب‌پذیر  را با مشکلات بیشتری مواجه خواهند ساخت. تغییرات آب و هوا می‌توانند روند دستاوردهای توسعه را که در چند دهه اخیر به سختی حاصل شده معکوس سازند و همین تأثیر عکس را نیز بر پیشرفت در جهت نیل به اهداف توسعه هزاره اعمال نمایند.

گزارش امسال بر این نکته تاکید دارد که مردم در 2سوی یک بحران زیست‌محیطی بزرگ قرار گرفته‌اند، از یک سو محیط‌زیست را برای دستیابی به زندگی بهتر از بین برده‌‌اند و از سوی دیگر این سال‌ها خشم طبیعت دامان مردم را گرفته است و برای کنترل این بحران می‌بایست مردم با اصلاح الگوی مصرف از یک سو برای بهبود اوضاع برنامه‌ریزی کنند.

دعوت به همکاری از زنان

3/3‌میلیاردنفر  جمعیت زنان جهان است که سازمان ملل قصد دارد تا با آموزش، آنها را برای مقابله با تخریب محیط‌زیست آماده کند و از این نیرو برای مقابله با این بحران استفاده کند. زنان با کنترل تعداد فرزندان خود و فاصله‌گذاری مناسب میان تولد آنها می‌توانند در راه کنترل جمعیت گام بردارند.

آنچه کارشناسان بر آن تاکید کرده‌اند رشد بی‌رویه جمعیت است که باعث تخریب زودهنگام طبیعت شده است. آنها بر این باورند که کنترل باروری زنان سبب خواهد شد تا آهنگ رشد جمعیت از شتاب کمتری برخوردار شود و به تبع آن ویرانی محیط‌زیست نیز آهنگ کندتری به‌خود بگیرد.

27 آبان  صبح نشستی با شرکت نمایندگان سازمان ملل متحد، کارشناسان رشته جمعیت شناسی دانشگاه‌های ایران و نمایندگان مجلس برای بررسی گزارش سالانه صندوق جمعیت ملل متحد در دانشگاه تهران برگزار شد.  این پنجمین نشست از این دست بوده که همه ساله همزمان با انتشار گزارش در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 95575

برچسب‌ها