همشهری جمعه شماره 201 از مجموعه انتشارات موسسه همشهری13 شهریور 88 بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت.

باز هم باید یادی می‌شد تا مبادا فراموشش کنیم. امام موسی صدر را می‌گویم.

 مصاحبه با همه آنهایی که او را می شناختند در این برهه می‌توانست فرصت خوبی را پدید آورد. همشهری جمعه در این شماره به حرف‌ها و حکایت‌های ناگفته‌ بسیاری اشاره کرده است

کد خبر 89360

برچسب‌ها