همشهری آنلاین: تعداد کل پرونده های قاچاق در سه ماهه اول سال 88 معادل هفت هزار و 929 پرونده بوده که 20 درصد درمقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهای مال کل پرونده ها ، معادل 521 هزار و 655 میلیارد ریال بوده که نسبت به زمان مشابه در سال 87 ، بیش از 8 درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان جریمه های تعیین شده برای پرونده های قاچاق در سال 88 ، بالغ بر یک هزار و 606 میلیارد ریال بوده که 28 درصد نسبت به سال ماقبل آن کاهش یافته است.

همچنین کل جریمه های وصولی از پرونده های قاچاق در سال 88، معادل 20 هزار و 358 میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ، حدود 40 درصد افزایش نشان می دهد.

این گزارش ، تعداد متهمین پرونده های قاچاق در سال 88 را 11 هزار و 407 نفر اعلام کرده که کاهش 16 درصدی نسبت به سال 87 نشان می دهد.

 بهای مال پرونده های محکومیت یافته 375 هزار و 369 میلیارد ریال بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل آن 26 درصد کاهش نشان می دهد.

سهم پرونده های قاچاق بیش از ده میلیون ریال به کل پرونده های متشکله در سال 88 39 درصدبوده است که  نسبت به سال قبل از آن حدود یازده واحد درصد افزایش یافته است.

 همچنین سهم بهای مال پرونده های بیش از ده میلیون ریال به بهای کل پرونده ها در سال 88 نیز 95 درصد است که 2واحد درصد نسبت به سال قبل آن افزایش نشان می دهد .

اولین گمرکات استان های کشور به لحاظ تعداد کل پرونده های متشکله قاچاق را سیستان و بلوچستان با سهمی معادل 13 درصد ازکل پرونده ها داراست.

اولین گمرکات استان های کشور به لحاظ بهای مال پرونده ها نیز گمرک استان تهران است که 31 درصد بهای مال کل پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

کد خبر 87927

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار