همشهری آنلاین: دولت عراق حکم بازداشت یکی روحانی ارشد سنی این کشور را صادر کرده است. او حارث الضاری نام دارد و رییس تشکیلات موسوم به هیات علما المسلمین است.


بی بی سی می گوید وزارت کشور عراق اعلام داشت که حکم بازداشت و پیگرد قانونی شیخ حارث الضاری، از روحانیون تندرو سنی و رییس تشکیلات موسوم به هیات علما المسلمین و از منتقدان سیاست های دولت این کشور به اتهام برانگیختن احساسات فرقه گرایانه، تحریک به خشونت فرقه ای و مخالفت با روند آشتی ملی صادر شده است.

جواد البولانی، وزیر کشور عراق، در مصاحبه ای با تلویزیون دولتی این کشور گفت که حارث الضاری به دلیل تحریک به اقدامات خشونت آمیز و تروریسم علیه مردم عراق تحت پیگرد قرار گرفته است.

شیخ الضاری در حال حاضر در اردن به سر می برد اما عبدالسلام الکبیسی، از اعضای هیات علما المسلمین، در مصاحبه با بی بی سی گفته است که وی ظرف روزهای آینده به عراق باز می گردد.

الکلبیسی گفته است که با شیخ حارث الضاری تماس تلفنی داشته و وی اتهامات وارده را به شدت رد کرده است.

کد خبر 8562