مسیر جدید برای دستیابی به شمال خیابان آفریقا، اولین کوچه بعد از تقاطع جهان کودک است.

چند روزی است که گردش به چپ در تقاطع جهان کودک واقع در بلوار آفریقا برای کسانی که از میدان ونک می‌آیند ممنوع شده است؛ به همین دلیل بیشتر رانندگان برای رفتن به شمال بلوار آفریقا از ورودی بزرگراه مدرس به  بزرگراه حقانی برگشته و ترافیک سنگینی را در مسیر شرق به غرب  این بزرگراه ایجاد می‌کنند.

از آنجا که معمولا رانندگان تاکسی‌های بهترین و سریعترین راه را پیدا می‌کنند، یکی از بهترین راه‌ها برای رفتن به شمال آفریقا ، عبور کردن از تقاطع جهان کودک و وارد شدن به کوچه دیدار جنوبی و کوچه کمان و ادامه مسیر از بلوار آفریقا به شمال است.

مسیری که رانندگان خطی ونک - جردن آن را طی می‌کنند. البته آنها مسیر خیابان ولیعصر -  بلوار سفندیار را برای کسانی که قصد رفتن به  خیابان آفریقا بالاتر از پمپ بنزین ظفر را دارند نیز پیشنهاد می‌کنند ؛ اما این مسیر چندان هم کم ترافیک نیست.

شما میتوانید هر دو مسیر را امتحان کنید.

کد خبر 813

برچسب‌ها