همشهری آنلاین :نخستین جلد از مجموعه نه جلدی شاهنامه فردوسی که حاصل سالها کار فشرده و شرح لغات وابیات از سوی کاظم برگ نیسی است ، تا نیمه دوم تیرماه از سوی انتشارات فکر روز به بازار کتاب عرضه خواهدشد

به گزارش همشهری آنلاین ،  در این کتاب که در مجموعه کتابخانه ادب فارسی انتشارات فکر روز منتشر می شود ، تمامی ابیات شاهنامه با لغتهای دشوار آن ترجمه شرح شده اند .

شاهنامه فردوسی چهارمین کتاب از مجموعه کتابخانه ادب فارسی است که با شرح ابیات و دشواری‌های لغوی آن منتشر می شود. پیش از این دیوان حافظ ، غزلیات سعدی ، و رباعیات حکیم عمر خیام نیز به همین شیوه انتشار یافته بود. ویژگی اصلی این کتابها آن است که معنی تمامی مفاهیم و لغتهای دشوار و نیز ابیات سخت فهم آن ، شرح و توضیح داده می شود .

خواننده با در دست داشتن این کتاب دیگر نیازی ندارد که برای فهم لغات و ابیات دشواربه کتاب دیگری مراجعه کند . کار انتشارات فکر روز بعدها از سوی چند ناشردیگر نیز به شکلی دنبال شد ، اما ناشر اثر گفته است که در آینده نزدیک قرار است ویرایش تازه ای از حافظ ارائه کند که در آن تمامی ابیات شرح شده است . پیش از این تنها ابیات خاص و دشوار غزلها شرح می شد.

کد خبر 674

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار