ظهور سویه‌ی جدید «اومیکرون» کرونا با شمار زیادی از جهش‌ها از جمله بیش از ۳۰ جهشی که در پروتئین شاخکی سطح کروناویروس که محل اتصال ویروس به سلول‌ها است باعث نگرانی دانشمندان شده است.

Omicron

این اطلاع‌نگاشت نشان می‌دهد که جهش‌های سویه‌ی «اومیکرون» را در مقایسه با سایر سویه‌های کشف‌شده کرونا در ساختار پروتئین شاخکی و شمار جهش‌های‌های مشترک و منحصربه‌فرد در هر یک از این سویه‌ها را نشان می‌دهد. 

سویه‌ی اومیکرون به طور غیرمعمولی دارای جهش‌های بسیاری حدود ۵۰ جهش است که بیش از ۳۰تای آنها مربوط در پروتئین شاخکی رخ داده است که نقش اصلی در اتصال ویروس به سلول‌ها و ورودش به آنها را دارد. این جهش‌ها احتمالا در میزان سرایت ویروس و گریز از پاسخ ایمنی دخیل هستند.

اطلاع‌نگاشت| جهش‌هایی که ممکن است باعث خطرناک شدن سویه‌ی اومیکرون شوند

 اطلاع‌نگاشت| جهش‌هایی که ممکن است باعث خطرناک شدن سویه‌ی اومیکرون شوندتصور می‌شود چهار جهش جدید شماره 1 به گریز ویروس از آنتی‌بادی کمک کنند.

اطلاع‌نگاشت| جهش‌هایی که ممکن است باعث خطرناک شدن سویه‌ی اومیکرون شوندحذف‌ها در موقعیت‌های ۶۹ و ۷۰ امکان شناسایی سویه‌ی اومیکرون را با استفاده از برخی از آزمایش‌های PCR بدون نیاز به توالی‌یابی کامل ژنومیکی فراهم می‌کند.

اطلاع‌نگاشت| جهش‌هایی که ممکن است باعث خطرناک شدن سویه‌ی اومیکرون شوندچهار جهش جدید  شماره 3  ممکن است باعث ایجاد موانع اضافی در برابر اثربخشی آنتی‌بادی‌های معین شود.

اطلاع‌نگاشت| جهش‌هایی که ممکن است باعث خطرناک شدن سویه‌ی اومیکرون شوندسه جهش شماره 4 ممکن است با افزایش سرایت این سویه همراهی داشته باشند.

اطلاع‌نگاشت| جهش‌هایی که ممکن است باعث خطرناک شدن سویه‌ی اومیکرون شوند سه حذف در این قسمت در پروتئین NSP6 رخ داده است که بخشی از پروتئین شاخکی نیست، اما ممکن است به گریز از ایمنی ویروس کمک کند.

اطلاع‌نگاشت| جهش‌هایی که ممکن است باعث خطرناک شدن سویه‌ی اومیکرون شونددر کل ۱۵ جهش در «منطقه اتصال گیرنده» - بخشی از پروتئین شاخکی که از طریق آن ویروس به سلول متصل می‌شود- وجود دارد.

کد خبر 640002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار