بر اساس آماربرداری دور دوم که سال‌های ۸۸ و ۸۹ انجام شده، در لرستان مصرف آب‌های سطحی در حوزه آشامیدنی ۵۵/۲۲ میلیون مترمکعب، ۹ صدم میلیون مترمکعب در فضای سبز، ۱۱/۳ میلیون مترمکعب در صنعت و ۴۴۱/۶۶ میلیون مترمکعب در حوزه کشاورزی است.

مصرف اصولی آب

همشهری آنلاین- فاطمه کاظمی:

 بر اساس آماربرداری دور دوم که سال‌های ۸۸ و ۸۹ انجام شده در لرستان مصرف آب‌های سطحی در حوزه شرب ۵۵/۲۲ میلیون مترمکعب، ۹ صدم میلیون مترمکعب در فضای سبز، ۱۱/۳ میلیون مترمکعب در صنعت و ۴۴۱/۶۶ میلیون مترمکعب در حوزه کشاورزی است و در مجموع، برداشت‌های مستقیم آب در این چهار حوزه ۵۰۸/۲۲ میلیون مترمکعب می‌شود. بنابراین مصرف آب لرستانی‌ها بر طبق استانداردهاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان گفت: متوسط بارندگی استان منتهی به سال ۹۶-۹۷ در طول آماری ۴۹ ساله ۵۵۰ میلی‌متر بوده است. استان لرستان پس از حوضه آبریز دریای خزر و ارومیه در سومین حوضه آبریز پرباران کشور یعنی خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. مساحت استان ۲۸ هزار و ۲۹۰ کیلومتر است و ۱/۷ درصد مساحت کشور را شامل می‌شود. ۵۹ درصد مساحت استان در حوضه آبریز کرخه و ۴۱ درصد آن در حوضه کارون بزرگ قرار گرفته است و ۹۰ کیلومتر از مساحت استان نیز در حوضه دریاچه نمک قرار گرفته است. بنابراین استان‌های مرکزی، کرمانشاه، همدان و حتی چهارمحال و بختیاری استان‌هایی هستند که از آن‌ها به لرستان آب می‌رسد.

داریوش حسن نژاد افزود: متوسط آب‌های سطحی تولیدی لرستان در حوضه کرخه، حوضه آبریز درجه دو رودخانه‌های سمیره ۵۳۲ میلیون مترمکعب، حوضه کشکان یک میلیون و ۶۳۵ میلیون مترکعب و مولداب ۴۰۷ میلیون مترکعب است که جمع تولیدی آن در حوضه کرخه ۲ میلیارد و ۵۷۴ میلیون مترمکعب است. در حوضه کارون بزرگ تولیدی آب استان در رودخانه سزار ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب و در رودخانه بختیاری ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است که در مجموع ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب می‌شود. با این تفاسیر، جمع کل آب سریع تولیدی در درازمدت استان لرستان ۷ میلیارد و ۹۷۴ میلیون مترمکعب است.

وی ادامه داد: خروجی آب در حوضه کرخه در رودخانه سیمره ۳ هزار میلیون مترمکعب، کشکان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب و مولداب ۴۰۰ میلیون مترمکعب است که جمع آن ۵ میلیارد مترمکعب می‌شود. در حوضه کارون بزرگ در رودخانه سزار ۳ میلیارد و صد میلیون و در رودخانه بختیاری ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب خروجی آب است که جمعا ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب می‌شود. بنابراین حجم خروجی آب استان لرستان ۱۲ و نیم میلیارد مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان تأکید کرد: بر اساس آماربرداری دور دوم که سال‌های ۸۸ و ۸۹ انجام شده مصرف آب‌های سطحی در حوزه شرب ۲۲/۵۵ میلیون مترمکعب، ۹ صدم میلیون مترمکعب در فضای سبز، ۱۱/۳ میلیون مترمکعب در صنعت و ۴۴۱/۶۶ میلیون مترمکعب در حوزه کشاورزی است و در مجموع، برداشت‌های مستقیم آب در این چهار حوزه ۵۰۸/۲۲ میلیون مترمکعب می‌شود. بنابراین مصرف آب لرستانی‌ها بر طبق استانداردهاست. در بخش توسعه منابع آبی و در قسمت بهره‌برداری از تأسیسات ۴۲/۴۱ میلیون مترمکعب نیز در حوزه کشاورزی برداشت می‌شود.

کد خبر 600695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار