رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی نقل قول‌ها از سوی او مبنی بر اینکه "از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست،ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم" گفت: نگفتم دولت ارز را گران کرده است