منطقه ۱ شهرداری در منتهی‌الیه شمال‌شرقی تهران واقع شده است و شمالی‌ترین نقطه شهر تهران به حساب می‌آید.

مسكن هوم پيج

به گزارش همشهری آنلاین منطقه یک شهری تهران از شمال به رشته‌کوه البرز، از غرب به رودخانه درکه، از جنوب به پارک‌وی و بزرگراه آیت‌الله صدر (مناطق ۳ و ۴) و از شرق به لواسانات محدود می‌شود.

این منطقه بخشی از شهرستان شمیرانات به‌حساب می‌آید که با نام شمیران نیز شناخته می‌شود.

اراج، ازگل، امامزاده قاسم (شمیرانات)، اوین، باغ فردوس، تجریش، جماران و... از محله‌های این منطقه هستند.

منطقه یک

(محله)

متراژ

(مترمربع)

رهن

 (تومان)

اجاره

(تومان)

اقدسیه

۸۰

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۵.۵۰۰.۰۰۰

اقدسیه

۷۵

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

اقدسیه

۱۱۰

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

اقدسیه

۱۹۰

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

اقدسیه

۲۲۰

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

ازگل

۱۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۰۰۰.۰۰۰

ازگل

۹۲

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

ازگل

۷۴

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۵.۵۰۰۰.۰۰۰

ازگل

۱۵۶

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

ازگل

۱۴۰

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

ازگل

۹۵

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

ازگل

۱۶۰

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

ازگل

۱۱۵

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۵۰۰.۰۰۰

ازگل

۱۶۵

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

امامزاده قاسم

۲۵

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

امامزاده قاسم

۱۴۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

امامزاده قاسم

۵۵

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

امامزاده قاسم

۲۹۰

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

امامزاده قاسم

۲۷۰

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

امامزاده قاسم

۳۴۰

۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

امامزاده قاسم

۲۳۵

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

امامزاده قاسم

۲۵۰

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

اوین

۱۱۰

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

اوین

۱۳۰

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

اوین

۹۴

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۰۰۰.۰۰۰

اوین

۵۵

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

اوین

۱۵۵

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

اوین

۹۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

اوین

۱۲۰

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

الهیه

۲۹۰

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

الهیه

۱۸۰

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

الهیه

۲۲۵

۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

الهیه

۴۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

الهیه

۲۱۰

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

الهیه

۱۵۰

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۴.۵۰۰.۰۰۰

الهیه

۳۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

تجریش

۴۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

تجریش

۲۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

تجریش

۲۲۵

۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

تجریش

۱۰۵

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تجریش

۱۴۲

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

تجریش

۱۳۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

جماران / یاسر

۳۲۰

۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

جماران / یاسر

۳۳۰

۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

جماران / یاسر

۲۸۰

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

جمشیدیه

۱۱۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ـــــــــــــــــ

جمشیدیه

۱۰۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۵۰۰.۰۰۰

جمشیدیه

۱۶۰

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

کد خبر 549870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار