براساس آخرین آمارهای جهانی ویروس کرونا به ۲۱۱ کشور دنیا گسترش پیدا کرده است.

coronavirus

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافته‌های ویروس کرونا در جهان تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ است.

ردیف کشور کل موارد موارد جدید کل تلفات جدیدترین تلفات موارد فعال تحت درمان کل بهبود یافته‌ها موارد وخیم و بحران کل تست شده‌ها موارد در یک میلیون نفر
کل موارد بیماری کل تلفات  کل تست‌شده‌ها 
کل جهان ۱,۶۲۵,۲۱۳ ۲۱,۵۶۱ ۹۷,۲۹۸ ۱,۶۰۶ ۳۶۶,۴۴۴ ۱,۱۶۱,۴۷۱ ۴۹,۲۴۵ ۲۰۸ ۱۲.۵
۱ آمریکا ۴۷۰,۱۷۵ ۱,۶۰۹ ۱۶,۷۷۲ ۸۱ ۲۵,۹۷۲ ۴۲۷,۴۳۱ ۱۰,۰۱۱ ۲,۳۸۵,۱۵۴ ۱,۴۲۰ ۵۱ ۷,۲۰۶
۲ اسپانیا ۱۵۷,۰۲۲ ۳,۸۰۰ ۱۵,۸۴۳ ۳۹۶ ۵۵,۶۶۸ ۸۵,۵۱۱ ۷,۳۷۱ ۳۵۵,۰۰۰ ۳,۳۵۸ ۳۳۹ ۷,۵۹۳
۳ ایتالیا ۱۴۳,۶۲۶ ۱۸,۲۷۹ ۲۸,۴۷۰ ۹۶,۸۷۷ ۳,۶۰۵ ۸۵۳,۳۶۹ ۲,۳۷۵ ۳۰۲ ۱۴,۱۱۴
۴ آلمان ۱۱۹,۴۰۱ ۱,۱۶۶ ۲,۶۰۷ ۵۲,۴۰۷ ۶۴,۳۸۷ ۴,۸۹۵ ۱,۳۱۷,۸۸۷ ۱,۴۲۵ ۳۱ ۱۵,۷۳۰
۵ فرانسه ۱۱۷,۷۴۹ ۱۲,۲۱۰ ۲۳,۲۰۶ ۸۲,۳۳۳ ۷,۰۶۶ ۳۳۳,۸۰۷ ۱,۸۰۴ ۱۸۷ ۵,۱۱۴
۶ چین ۸۱,۹۰۷ ۴۲ ۳,۳۳۶ ۱ ۷۷,۴۵۵ ۱,۱۱۶ ۱۴۴ ۵۷ ۲
۷ ایران ۶۸,۱۹۲ ۱,۹۷۲ ۴,۲۳۲ ۱۲۲ ۳۵,۴۶۵ ۲۸,۴۹۵ ۳,۹۶۹ ۲۴۲,۵۶۸ ۸۱۲ ۵۰ ۲,۸۸۸
۸ انگلیس ۶۵,۰۷۷ ۷,۹۷۸ ۱۳۵ ۵۶,۹۶۴ ۱,۵۵۹ ۲۹۸,۱۶۹ ۹۵۹ ۱۱۸ ۴,۳۹۲
۹ ترکیه ۴۲,۲۸۲ ۹۰۸ ۲,۱۴۲ ۳۹,۲۳۲ ۱,۵۵۲ ۲۷۶,۳۳۸ ۵۰۱ ۱۱ ۳,۲۷۷
۱۰ بلژیک ۲۶,۶۶۷ ۱,۶۸۴ ۳,۰۱۹ ۴۹۶ ۵,۵۶۸ ۱۸,۰۸۰ ۱,۲۷۸ ۸۴,۲۴۸ ۲,۳۰۱ ۲۶۰ ۷,۲۶۹
۱۱ سوئیس ۲۴,۴۲۷ ۳۷۶ ۹۸۷ ۳۹ ۱۰,۶۰۰ ۱۲,۸۴۰ ۳۸۶ ۱۷۸,۵۰۰ ۲,۸۲۲ ۱۱۴ ۲۰,۶۲۵
۱۲ هلند ۲۳,۰۹۷ ۱,۳۳۵ ۲,۵۱۱ ۱۱۵ ۲۵۰ ۲۰,۳۳۶ ۱,۴۲۴ ۱۰۱,۵۳۴ ۱,۳۴۸ ۱۴۷ ۵,۹۲۶
۱۳ کانادا ۲۰,۷۶۵ ۵۰۹ ۵,۳۱۱ ۱۴,۹۴۵ ۵۱۸ ۳۷۰,۳۱۵ ۵۵۰ ۱۳ ۹,۸۱۲
۱۴ برزیل ۱۸,۱۷۶ ۳۱ ۹۵۷ ۳ ۱۷۳ ۱۷,۰۴۶ ۲۹۶ ۶۲,۹۸۵ ۸۶ ۵ ۲۹۶
۱۵ پرتقال ۱۵,۴۷۲ ۱,۵۱۶ ۴۳۵ ۲۶ ۲۳۳ ۱۴,۸۰۴ ۲۲۶ ۱۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۷ ۴۳ ۱۴,۱۲۲
۱۶ اتریش ۱۳,۴۹۴ ۲۵۰ ۳۱۹ ۲۴ ۶,۰۶۴ ۷,۱۱۱ ۲۶۱ ۱۳۴,۷۴۳ ۱,۴۹۸ ۳۵ ۱۴,۹۶۱
۱۷ روسیه ۱۱,۹۱۷ ۱,۷۸۶ ۹۴ ۱۸ ۷۹۵ ۱۱,۰۲۸ ۸ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۸۲ ۰.۶ ۷,۴۶۹
۱۸ کره جنوبی ۱۰,۴۵۰ ۲۷ ۲۰۸ ۴ ۷,۱۱۷ ۳,۱۲۵ ۵۵ ۵۰۳,۰۵۱ ۲۰۴ ۴ ۹,۸۱۲
۱۹ رژیم صهیونیستی ۱۰,۰۹۵ ۱۲۷ ۹۲ ۶ ۱,۰۶۱ ۸,۹۴۲ ۱۶۴ ۱۱۷,۳۳۹ ۱,۱۶۶ ۱۱ ۱۳,۵۵۷
۲۰ سوئد ۹,۶۸۵ ۵۴۴ ۸۷۰ ۷۷ ۲۰۵ ۸,۶۱۰ ۷۴۹ ۵۴,۷۰۰ ۹۵۹ ۸۶ ۵,۴۱۶
۲۱ هند ۶,۷۲۵ ۲۲۹ ۲ ۶۴۱ ۵,۸۵۵ ۱۷۷,۵۸۴ ۵ ۰.۲ ۱۲۹
۲۲ ایرلند ۶,۵۷۴ ۲۶۳ ۲۵ ۶,۲۸۶ ۱۹۴ ۵۳,۰۰۰ ۱,۳۳۱ ۵۳ ۱۰,۷۳۴
۲۳ نروژ ۶,۲۴۴ ۲۵ ۱۰۸ ۳۲ ۶,۱۰۴ ۷۰ ۱۲۱,۰۳۴ ۱,۱۵۲ ۲۰ ۲۲,۳۲۶
۲۴ استرالیا ۶,۲۰۳ ۵۱ ۵۳ ۲ ۳,۱۴۱ ۳,۰۰۹ ۷۴ ۳۳۸,۳۴۶ ۲۴۳ ۲ ۱۳,۲۶۹
۲۵ شیلی ۵,۹۷۲ ۵۷ ۱,۲۷۴ ۴,۶۴۱ ۳۶۰ ۶۸,۳۵۳ ۳۱۲ ۳ ۳,۵۷۶
۲۶ دانمارک ۵,۸۱۹ ۱۸۴ ۲۴۷ ۱۰ ۱,۷۷۳ ۳,۷۹۹ ۱۱۳ ۶۴,۷۳۱ ۱,۰۰۵ ۴۳ ۱۱,۱۷۶
۲۷ لهستان ۵,۷۴۲ ۱۶۷ ۱۷۵ ۱ ۳۱۸ ۵,۲۴۹ ۱۶۰ ۱۱۸,۲۹۵ ۱۵۲ ۵ ۳,۱۲۶
۲۸ جمهوری چک ۵,۵۸۹ ۲۰ ۱۱۳ ۱ ۳۰۹ ۵,۱۶۷ ۹۸ ۱۱۴,۸۵۴ ۵۲۲ ۱۱ ۱۰,۷۲۵
۲۹ ژاپن ۵,۵۳۰ ۱۸۳ ۹۹ ۶۸۵ ۴,۷۴۶ ۱۰۹ ۶۴,۳۸۷ ۴۴ ۰.۸ ۵۰۹
۳۰ رومانی ۵,۴۶۷ ۲۶۵ ۲۶۵ ۱۷ ۷۲۹ ۴,۴۷۳ ۱۸۳ ۵۵,۴۳۰ ۲۸۴ ۱۴ ۲,۸۸۱
۳۱ پرو ۵,۲۵۶ ۱۳۸ ۱,۴۳۸ ۳,۶۸۰ ۱۲۴ ۴۸,۴۶۵ ۱۵۹ ۴ ۱,۴۷۰
۳۲ اکوادور ۴,۹۶۵ ۲۷۲ ۳۳۹ ۴,۳۵۴ ۱۳۹ ۱۹,۱۰۲ ۲۸۱ ۱۵ ۱,۰۸۳
۳۳ پاکستان ۴,۶۰۱ ۱۱۲ ۶۶ ۱ ۷۲۷ ۳,۸۰۸ ۴۵ ۵۴,۷۰۶ ۲۱ ۰.۳ ۲۴۸
۳۴ مالزی ۴,۳۴۶ ۱۱۸ ۷۰ ۳ ۱,۸۳۰ ۲,۴۴۶ ۶۹ ۶۹,۶۷۵ ۱۳۴ ۲ ۲,۱۵۳
۳۵ فلیپین ۴,۱۹۵ ۱۱۹ ۲۲۱ ۱۸ ۱۴۰ ۳,۸۳۴ ۱ ۲۴,۵۰۰ ۳۸ ۲ ۲۲۴
۳۶ عربستان سعودی ۳,۶۵۱ ۳۶۴ ۴۷ ۳ ۶۸۵ ۲,۹۱۹ ۵۷ ۱۱۵,۵۸۵ ۱۰۵ ۱ ۳,۳۲۰
۳۷ اندونزی ۳,۵۱۲ ۲۱۹ ۳۰۶ ۲۶ ۲۸۲ ۲,۹۲۴ ۱۷,۶۷۹ ۱۳ ۱ ۶۵
۳۸ مکزیک ۳,۴۴۱ ۲۶۰ ۱۹۴ ۲۰ ۶۳۳ ۲,۶۱۴ ۸۹ ۳۱,۴۹۲ ۲۷ ۲ ۲۴۴
۳۹ لوگزامبورگ ۳,۱۱۵ ۵۲ ۵۰۰ ۲,۵۶۳ ۳۰ ۲۷,۵۲۱ ۴,۹۷۶ ۸۳ ۴۳,۹۶۵
۴۰ صربستان ۳,۱۰۵ ۲۳۸ ۷۱ ۵ ۱۱۸ ۲,۹۱۶ ۱۳۶ ۱۴,۲۴۰ ۳۵۵ ۸ ۱,۶۳۰
۴۱ امارات متحده عربی ۲,۹۹۰ ۱۴ ۲۶۸ ۲,۷۰۸ ۱ ۵۹۳,۰۹۵ ۳۰۲ ۱ ۵۹,۹۶۷
۴۲ فنلاند ۲,۷۶۹ ۱۶۴ ۴۸ ۶ ۳۰۰ ۲,۴۲۱ ۸۲ ۴۱,۲۰۰ ۵۰۰ ۹ ۷,۴۳۶
۴۳ پاناما ۲,۷۵۲ ۶۶ ۱۶ ۲,۶۷۰ ۱۰۷ ۱۱,۷۷۶ ۶۳۸ ۱۵ ۲,۷۲۹
۴۴ قطر ۲,۵۱۲ ۱۳۶ ۶ ۲۲۷ ۲,۲۷۹ ۳۷ ۴۵,۳۳۹ ۸۷۲ ۲ ۱۵,۷۳۷
۴۵ تایلند ۲,۴۷۳ ۵۰ ۳۳ ۱ ۱,۰۱۳ ۱,۴۲۷ ۶۱ ۷۱,۸۶۰ ۳۵ ۰.۵ ۱,۰۳۰
۴۶ جمهوری دومینیک ۲,۳۴۹ ۱۱۸ ۸۰ ۲,۱۵۱ ۱۴۷ ۷,۱۵۱ ۲۱۷ ۱۱ ۶۵۹
۴۷ کلومبو ۲,۲۲۳ ۶۹ ۱۷۴ ۱,۹۸۰ ۸۵ ۳۴,۹۱۰ ۴۴ ۱ ۶۸۶
۴۸ اوکراین ۲,۲۰۳ ۳۱۱ ۶۹ ۱۲ ۶۱ ۲,۰۷۳ ۳۳ ۲۳,۵۲۲ ۵۰ ۲ ۵۳۸
۴۹ سنگاپور ۲,۱۰۸ ۱۹۸ ۷ ۱ ۴۹۲ ۱,۶۰۹ ۲۹ ۷۲,۶۸۰ ۳۶۰ ۱ ۱۲,۴۲۳
۵۰ آفریقای جنوبی ۲,۰۰۳ ۶۹ ۲۴ ۶ ۴۱۰ ۱,۵۶۹ ۷ ۷۳,۰۲۸ ۳۴ ۰.۴ ۱,۲۳۱
۵۱ بلاروس ۱,۹۸۱ ۴۹۵ ۱۹ ۳ ۱۶۹ ۱,۷۹۳ ۷۲ ۵۳,۰۰۰ ۲۱۰ ۲ ۵,۶۰۹
۵۲ یونان ۱,۹۵۵ ۸۷ ۲۶۹ ۱,۵۹۹ ۷۹ ۳۳,۶۳۴ ۱۸۸ ۸ ۳,۲۲۷
۵۳ آرژانتین ۱,۸۹۴ ۷۹ ۳۶۵ ۱,۴۵۰ ۹۶ ۱۴,۸۵۰ ۴۲ ۲ ۳۲۹
۵۴ مصر ۱,۶۹۹ ۱۱۸ ۳۴۸ ۱,۲۳۳ ۲۵,۰۰۰ ۱۷ ۱ ۲۴۴
۵۵ ایسلند ۱,۶۷۵ ۲۷ ۶ ۷۵۱ ۹۱۸ ۱۱ ۳۴,۱۲۵ ۴,۹۰۹ ۱۸ ۱۰۰,۰۰۲
۵۶ الجزیره ۱,۶۶۶ ۲۳۵ ۳۴۷ ۱,۰۸۴ ۴۶ ۳,۳۵۹ ۳۸ ۵ ۷۷
۵۷ کرواسی ۱,۴۹۵ ۸۸ ۲۱ ۱ ۲۳۱ ۱,۲۴۳ ۳۴ ۱۴,۶۱۲ ۳۶۴ ۵ ۳,۵۵۹
۵۸ مولداوی ۱,۴۳۸ ۱۴۹ ۲۹ ۵۶ ۱,۳۵۳ ۸۰ ۶,۲۷۱ ۳۵۶ ۷ ۱,۵۵۵
۵۹ موروکو ۱,۴۳۱ ۵۷ ۱۰۵ ۸ ۱۱۴ ۱,۲۱۲ ۱ ۶,۸۵۴ ۳۹ ۳ ۱۸۶
۶۰ نیوزلند ۱,۲۸۳ ۴۴ ۲ ۱ ۳۷۳ ۹۰۸ ۵ ۵۵,۶۸۵ ۲۶۶ ۰.۴ ۱۱,۵۴۸
۶۱ استونی ۱,۲۵۸ ۵۱ ۲۴ ۹۳ ۱,۱۴۱ ۹ ۲۷,۸۸۳ ۹۴۸ ۱۸ ۲۱,۰۱۹
۶۲ عراق ۱,۲۳۲ ۶۹ ۴۹۶ ۶۶۷ ۳۰,۴۶۶ ۳۱ ۲ ۷۵۷
۶۳ مجارستان ۱,۱۹۰ ۲۱۰ ۷۷ ۱۱ ۱۱۲ ۱,۰۰۱ ۱۷ ۲۹,۹۴۸ ۱۲۳ ۸ ۳,۱۰۰
۶۴ اسلونی  ۱,۱۶۰ ۳۶ ۴۵ ۲ ۱۳۷ ۹۷۸ ۳۶ ۳۳,۰۴۷ ۵۵۸ ۲۲ ۱۵,۸۹۶
۶۵ لیتوانی ۹۹۹ ۴۴ ۲۲ ۶ ۵۴ ۹۲۳ ۱۴ ۳۶,۰۵۱ ۳۶۷ ۸ ۱۳,۲۴۳
۶۶ کویت ۹۹۳ ۸۳ ۱ ۱۲۳ ۸۶۹ ۲۶ ۲۳۳ ۰.۲
۶۷ هنگ کنگ ۹۹۰ ۱۶ ۴ ۳۰۹ ۶۷۷ ۱۵ ۹۶,۷۰۹ ۱۳۲ ۰.۵ ۱۲,۹۰۰
۶۸ ارمنستان ۹۳۷ ۱۶ ۱۲ ۲ ۱۴۹ ۷۷۶ ۳۰ ۶,۰۸۱ ۳۱۶ ۴ ۲,۰۵۲
۶۹ آذربایجان ۹۲۶ ۹ ۱۰۱ ۸۱۶ ۲۷ ۵۷,۳۷۱ ۹۱ ۰.۹ ۵,۶۵۸
۷۰ بحرین ۹۱۳ ۲۶ ۶ ۱ ۵۳۰ ۳۷۷ ۳ ۵۷,۳۰۷ ۵۳۷ ۴ ۳۳,۶۷۹
۷۱ بوسنی و هرزگوین ۸۸۶ ۲۸ ۳۶ ۱ ۱۲۹ ۷۲۱ ۴ ۶,۹۱۱ ۲۷۰ ۱۱ ۲,۱۰۶
۷۲ کامرون ۸۰۳ ۱۲ ۶۱ ۷۳۰ ۳۰ ۰.۵
۷۳ قزاقستان ۸۰۲ ۲۱ ۹ ۱ ۶۴ ۷۲۹ ۲۱ ۶۱,۹۵۵ ۴۳ ۰.۵ ۳,۳۰۰
۷۴ اسلواکی ۷۱۵ ۱۴ ۲ ۲۳ ۶۹۰ ۵ ۲۲,۹۵۷ ۱۳۱ ۰.۴ ۴,۲۰۵
۷۵ کشتی دایموند پرینسس * ۷۱۲ ۱۱ ۶۱۹ ۸۲ ۱۰
۷۶ مقدونیه شمالی ۷۱۱ ۴۸ ۳۲ ۲ ۴۱ ۶۳۸ ۱۵ ۶,۵۷۱ ۳۴۱ ۱۵ ۳,۱۵۴
۷۷ تونس ۶۴۳ ۲۵ ۲۵ ۵۹۳ ۷۸ ۹,۵۷۰ ۵۴ ۲ ۸۱۰
۷۸ بلغارستان ۶۳۵ ۱۷ ۲۵ ۱ ۵۴ ۵۵۶ ۳۳ ۱۸,۵۰۲ ۹۱ ۴ ۲,۶۶۳
۷۹ ازبکستان ۶۲۴ ۴۲ ۳ ۴۲ ۵۷۹ ۸ ۷۰,۰۰۰ ۱۹ ۰.۰۹ ۲,۰۹۱
۸۰ لتونی ۶۱۲ ۲۳ ۳ ۱۶ ۵۹۳ ۳ ۲۶,۶۵۶ ۳۲۴ ۲ ۱۴,۱۳۲
۸۱ لبنان ۶۰۹ ۲۷ ۲۰ ۱ ۶۷ ۵۲۲ ۲۸ ۱۳,۵۳۰ ۸۹ ۳ ۱,۹۸۲
۸۲ اندورا ۶۰۱ ۱۸ ۲۶ ۱ ۷۱ ۵۰۴ ۱۷ ۱,۶۷۳ ۷,۷۷۸ ۳۳۷ ۲۱,۶۵۳
۸۳ قبرس ۵۶۴ ۱۰ ۵۳ ۵۰۱ ۱۳ ۱۴,۲۷۳ ۴۶۷ ۸ ۱۱,۸۲۲
۸۴ کاستاریکا ۵۳۹ ۳ ۳۰ ۵۰۶ ۱۳ ۶,۲۹۸ ۱۰۶ ۰.۶ ۱,۲۳۶
۸۵ افغانستان ۵۲۱ ۳۷ ۱۵ ۳۲ ۴۷۴ ۱۳ ۰.۴
۸۶ کوبا ۵۱۵ ۱۵ ۲۸ ۴۷۲ ۱۵ ۹,۴۱۰ ۴۵ ۱ ۸۳۱
۸۷ عمان ۴۸۴ ۲۷ ۳ ۱۰۹ ۳۷۲ ۳ ۹۵ ۰.۶
۸۸ اروگوئه ۴۷۳ ۱۷ ۷ ۲۰۶ ۲۶۰ ۱۳ ۶,۸۵۶ ۱۳۶ ۲ ۱,۹۷۴
۸۹ ساحل عاج ۴۴۴ ۳ ۵۲ ۳۸۹ ۱۷ ۰.۱
۹۰ بورکینا فاسو ۴۴۳ ۲۴ ۱۴۶ ۲۷۳ ۲۱ ۱
۹۱ بنگلادش ۴۲۴ ۹۴ ۲۷ ۶ ۳۳ ۳۶۴ ۱ ۷,۳۵۹ ۳ ۰.۲ ۴۵
۹۲ آلبانی ۴۱۶ ۷ ۲۳ ۱۸۲ ۲۱۱ ۷ ۳,۳۸۵ ۱۴۵ ۸ ۱,۱۷۶
۹۳ نیجر ۴۱۰ ۱۱ ۴۰ ۳۵۹ ۴,۲۵۱ ۱۷ ۰.۵ ۱۷۶
۹۴ هندوراس ۳۸۲ ۳۹ ۲۳ ۷ ۳۵۲ ۱۰ ۱,۶۰۰ ۳۹ ۲ ۱۶۲
۹۵ تایوان ۳۸۲ ۲ ۶ ۱ ۹۱ ۲۸۵ ۴۳,۸۸۶ ۱۶ ۰.۳ ۱,۸۴۳
۹۶ قنا ۳۷۸ ۶ ۴ ۳۶۸ ۲ ۱۲,۰۴۶ ۱۲ ۰.۲ ۳۸۸
۹۷ جردن ۳۷۲ ۷ ۱۶۱ ۲۰۴ ۵ ۱۷,۰۰۰ ۳۶ ۰.۷ ۱,۶۶۶
۹۸ رئونیون ۳۶۲ ۴۰ ۳۲۲ ۴ ۴۰۴
۹۹ جزیره‌های مانش ۳۶۱ ۸ ۴۰ ۳۱۳ ۱,۱۵۷ ۲,۰۷۶ ۴۶ ۶,۶۵۵
۱۰۰ مالت ۳۵۰ ۱۳ ۲ ۱۶ ۳۳۲ ۴ ۱۳,۷۳۲ ۷۹۳ ۵ ۳۱,۱۰۰
۱۰۱ سن‌مارینو ۳۴۴ ۱۱ ۳۴ ۵۰ ۲۶۰ ۱۴ ۸۴۶ ۱۰,۱۳۸ ۱,۰۰۲ ۲۴,۹۳۳
۱۰۲ موریس ۳۱۴ ۹ ۲ ۲۳ ۲۸۲ ۳ ۶,۷۳۰ ۲۴۷ ۷ ۵,۲۹۲
۱۰۳ قرقیزستان ۲۹۸ ۱۸ ۵ ۱ ۳۵ ۲۵۸ ۵ ۹,۶۱۸ ۴۶ ۰.۸ ۱,۴۷۴
۱۰۴ نیجریه ۲۸۸ ۷ ۵۱ ۲۳۰ ۲ ۵,۰۰۰ ۱ ۰.۰۳ ۲۴
۱۰۵ بولیوی ۲۶۸ ۴ ۱۹ ۱ ۲ ۲۴۷ ۳ ۵۹۱ ۲۳ ۲ ۵۱
۱۰۶ فلسطین ۲۶۶ ۳ ۲ ۱ ۴۵ ۲۱۹ ۱۶,۰۶۸ ۵۲ ۰.۴ ۳,۱۵۰
۱۰۷ سنگال ۲۶۵ ۱۵ ۲ ۱۳۷ ۱۲۶ ۱ ۱۶ ۰.۱
۱۰۸ ویتنام ۲۵۷ ۲ ۱۴۴ ۱۱۳ ۸ ۱۱۸,۸۰۷ ۳ ۱,۲۲۱
۱۰۹ مونته‌نگرو ۲۵۵ ۳ ۲ ۴ ۲۴۹ ۷ ۲,۳۲۹ ۴۰۶ ۳ ۳,۷۰۸
۱۱۰ گرجستان ۲۳۰ ۱۲ ۳ ۵۴ ۱۷۳ ۶ ۳,۲۷۱ ۵۸ ۰.۸ ۸۲۰
۱۱۱ جمهوری دموکراتیک کنگو ۲۱۵ ۳۵ ۲۰ ۲ ۱۳ ۱۸۲ ۲ ۰.۲
۱۱۲ گینه ۱۹۴ ۱۱ ۱۸۳ ۱۵
۱۱۳ مایوت ۱۹۱ ۷ ۲ ۵۰ ۱۳۹ ۴ ۱,۳۰۰ ۷۰۰ ۷ ۴,۷۶۵
۱۱۴ سریلانکا ۱۹۰ ۷ ۵۰ ۱۳۳ ۵ ۳,۲۴۸ ۹ ۰.۳ ۱۵۲
۱۱۵ جزیرۀ من ۱۹۰ ۱ ۱۰۰ ۸۹ ۱۱ ۱,۸۸۷ ۲,۲۳۴ ۱۲ ۲۲,۱۹۱
۱۱۶ کنیا ۱۸۹ ۵ ۷ ۲۲ ۱۶۰ ۲ ۵,۲۷۸ ۴ ۰.۱ ۹۸
۱۱۷ جزایر فارو ۱۸۴ ۱۴۵ ۳۹ ۵,۴۰۸ ۳,۷۶۶ ۱۱۰,۶۷۷
۱۱۸ ونزوئلا ۱۷۱ ۹ ۸۴ ۷۸ ۶ ۱۳۹,۲۸۲ ۶ ۰.۳ ۴,۸۹۸
۱۱۹ مارتینیک ۱۵۴ ۶ ۵۰ ۹۸ ۱۹ ۴۱۰ ۱۶
۱۲۰ جیبوتی ۱۵۰ ۱۰ ۱ ۳۶ ۱۱۳ ۳,۷۴۰ ۱۵۲ ۱ ۳,۷۸۵
۱۲۱ جزیرهٔ گوادلوپ ۱۴۳ ۸ ۶۷ ۶۸ ۱۳ ۳۵۷ ۲۰
۱۲۲ برونئی ۱۳۶ ۱ ۱ ۹۹ ۳۶ ۳ ۹,۳۴۲ ۳۱۱ ۲ ۲۱,۳۵۴
۱۲۳ پاراگوئه ۱۲۹ ۵ ۶ ۱ ۱۸ ۱۰۵ ۱ ۲,۲۶۲ ۱۸ ۰.۸ ۳۱۷
۱۲۴ گواتمالا ۱۲۶ ۳۱ ۳ ۱۷ ۱۰۶ ۳ ۱,۱۳۴ ۷ ۰.۲ ۶۳
۱۲۵ جبل طارق ۱۲۳ ۶۰ ۶۳ ۱ ۱,۵۱۱ ۳,۶۵۱ ۴۴,۸۴۹
۱۲۶ کامبوج ۱۱۹ ۷۲ ۴۷ ۱ ۵,۷۶۸ ۷ ۳۴۵
۱۲۷ السالوادور ۱۱۷ ۱۴ ۶ ۱۵ ۹۶ ۴ ۱۸ ۰.۹
۱۲۸ رواندا ۱۱۳ ۷ ۱۰۶ ۸۰۶ ۹ ۶۲
۱۲۹ ترینیداد و توباگو ۱۰۹ ۸ ۱ ۱۰۰ ۱,۰۴۵ ۷۸ ۶ ۷۴۷
۱۳۰ ماداگاسکار ۹۳ ۱۱ ۸۲ ۱ ۳
۱۳۱ مالی ۸۷ ۱۳ ۷ ۲۲ ۵۸ ۴ ۰.۳
۱۳۲ موناکو ۸۴ ۱ ۵ ۷۸ ۴ ۲,۱۴۱ ۲۵
۱۳۳ گویان فرانسه ۸۳ ۴۳ ۴۰ ۱ ۲۷۸
۱۳۴ آروبا ۸۲ ۲۰ ۶۲ ۱,۰۰۸ ۷۶۸ ۹,۴۴۱
۱۳۵ لیختن‌اشتاین ۷۸ ۱ ۵۵ ۲۲ ۹۰۰ ۲,۰۴۶ ۲۶ ۲۳,۶۰۵
۱۳۶ توگو ۷۶ ۳ ۳ ۲۵ ۴۸ ۲,۰۶۹ ۹ ۰.۴ ۲۵۰
۱۳۷ باربادوس ۶۶ ۴ ۱ ۱۱ ۵۱ ۴ ۶۹۴ ۲۳۰ ۱۴ ۲,۴۱۵
۱۳۸ اتیوپی ۶۵ ۹ ۲ ۴ ۵۹ ۱ ۳,۲۳۲ ۰.۶ ۰.۰۲ ۲۸
۱۳۹ جامائیکا ۶۳ ۴ ۱۳ ۴۶ ۹۰۷ ۲۱ ۱ ۳۰۶
۱۴۰ کونگو ۶۰ ۵ ۵ ۵۰ ۱۱ ۰.۹
۱۴۱ اوگاندا ۵۳ ۵۳ ۳,۳۱۰ ۱ ۷۲
۱۴۲ پلی‌نزی فرانسه ۵۱ ۵۱ ۷۴۴ ۱۸۲ ۲,۶۴۹
۱۴۳ سینت مارتن ۵۰ ۷ ۸ ۲ ۳ ۳۹ ۲ ۱۳۴ ۱,۱۶۶ ۱۸۷ ۳,۱۲۵
۱۴۴ برمودا ۴۸ ۴ ۲۵ ۱۹ ۲ ۳۵۴ ۷۷۱ ۶۴ ۵,۶۸۴
۱۴۵ جزایر کیمن ۴۵ ۱ ۶ ۳۸ ۴۷۹ ۶۸۵ ۱۵ ۷,۲۸۸
۱۴۶ ماکائو ۴۵ ۱۰ ۳۵ ۱ ۶۹
۱۴۷ گابون ۴۴ ۱ ۱ ۴۲ ۲۰ ۰.۴
۱۴۸ باهاما ۴۱ ۸ ۵ ۲۸ ۱ ۱۰۴ ۲۰
۱۴۹ زامبیا ۴۰ ۱ ۲ ۱ ۲۵ ۱۳ ۱ ۱,۲۳۹ ۲ ۰.۱ ۶۷
۱۵۰ گویان ۳۷ ۶ ۸ ۲۳ ۴ ۱۴۵ ۴۷ ۸ ۱۸۴
۱۵۱ گینه بیسائو ۳۶ ۳۶ ۱,۵۰۰ ۱۸ ۷۶۲
۱۵۲ اریتره ۳۳ ۳۳ ۹
۱۵۳ تانزانیا ۳۲ ۷ ۳ ۲ ۵ ۲۴ ۰.۵ ۰.۰۵
۱۵۴ سن مارتن ۳۲ ۲ ۱۱ ۱۹ ۵ ۸۲۸ ۵۲
۱۵۵ لیبریا ۳۱ ۴ ۳ ۲۴ ۶ ۰.۸
۱۵۶ هایتی ۳۰ ۲ ۲۸ ۲۵۷ ۳ ۰.۲ ۲۳
۱۵۷ میانمار ۲۷ ۴ ۳ ۲ ۲۲ ۱,۴۰۶ ۰.۵ ۰.۰۶ ۲۶
۱۵۸ بنین ۲۶ ۱ ۵ ۲۰ ۲ ۰.۰۸
۱۵۹ لیبی ۲۴ ۱ ۸ ۱۵ ۴۹۲ ۳ ۰.۱ ۷۲
۱۶۰ آنگولا ۱۹ ۲ ۲ ۱۵ ۰.۶ ۰.۰۶
۱۶۱ آنتیگوا و باربودا ۱۹ ۲ ۱۷ ۱ ۴۰ ۱۹۴ ۲۰ ۴۰۸
۱۶۲ سوریه ۱۹ ۲ ۴ ۱۳ ۱ ۰.۱
۱۶۳ مالدیو ۱۹ ۱۳ ۶ ۳۵
۱۶۴ گینه استوایی ۱۸ ۳ ۱۵ ۸۵۴ ۱۳ ۶۰۹
۱۶۵ کالدونیای جدید ۱۸ ۱ ۱۷ ۲,۶۰۸ ۶۳ ۹,۱۳۵
۱۶۶ موزامبیک ۱۷ ۱ ۱۶ ۴۸۳ ۰.۵ ۱۵
۱۶۷ دومنیکا ۱۶ ۱ ۵ ۱۱ ۳۰۹ ۲۲۲ ۴,۲۹۳
۱۶۸ فوجی ۱۶ ۱ ۱۶ ۱۸
۱۶۹ لائوس ۱۶ ۱۶ ۱,۰۳۵ ۲ ۱۴۲
۱۷۰ مغولستان ۱۶ ۴ ۱۲ ۵
۱۷۱ نامیبیا ۱۶ ۳ ۱۳ ۳۶۲ ۶ ۱۴۲
۱۷۲ سودان ۱۵ ۲ ۲ ۱۱ ۰.۳ ۰.۰۵
۱۷۳ کوراسائو ۱۴ ۱ ۷ ۶ ۸۵ ۶
۱۷۴ سنت لوسیا ۱۴ ۱ ۱۳ ۷۶
۱۷۵ بوتسوانا ۱۳ ۱ ۱۲ ۱,۱۵۴ ۶ ۰.۴ ۴۹۱
۱۷۶ سومالی ۱۲ ۱ ۱ ۱۰ ۰.۸ ۰.۰۶
۱۷۷ گرنادا ۱۲ ۱۲ ۲ ۴۵ ۱۰۷ ۴۰۰
۱۷۸ سنت وینسنت و گرنادین‌ها ۱۲ ۱ ۱۱ ۵۶ ۱۰۸ ۵۰۵
۱۷۹ اسواتینی ۱۲ ۷ ۵ ۱۰
۱۸۰ زیمبابوه ۱۱ ۳ ۸ ۴۳۸ ۰.۷ ۰.۲ ۲۹
۱۸۱ چاد ۱۱ ۲ ۹ ۰.۷
۱۸۲ گرینلند ۱۱ ۱۱ ۰ ۷۷۰ ۱۹۴ ۱۳,۵۶۴
۱۸۳ سنت کیتس و نویس ۱۱ ۱۱ ۱۹۷ ۲۰۷ ۳,۷۰۳
۱۸۴ سیشل ۱۱ ۱۱ ۱۱۲
۱۸۵ بلیز ۱۰ ۱ ۱ ۹ ۱ ۳۶۴ ۲۵ ۳ ۹۱۵
۱۸۶ سورینام ۱۰ ۱ ۴ ۵ ۱۷ ۲
۱۸۷ ام‌اس زاندم ۹ ۲ ۷
۱۸۸ مالاوی ۹ ۱ ۱ ۸ ۱ ۰.۵ ۰.۰۵
۱۸۹ نپال ۹ ۱ ۸ ۲,۸۹۵ ۰.۳ ۹۹
۱۹۰ مونتسرات ۹ ۹ ۱ ۳۶ ۱,۸۰۳ ۷,۲۱۲
۱۹۱ جزایر تورکس و کایکوس ۸ ۱ ۷ ۶۱ ۲۰۷ ۲۶ ۱,۵۷۶
۱۹۲ جمهوری آفریقای مرکزی ۸ ۸ ۲
۱۹۳ واتیکان ۸ ۲ ۶ ۹,۹۸۸
۱۹۴ کیپ ورد ۷ ۱ ۱ ۵ ۱۳ ۲
۱۹۵

موریتانی

۷ ۱ ۲ ۴ ۲۵۸ ۲ ۰.۲ ۵۵
۱۹۶ نیکاراگوئه ۷ ۱ ۶ ۱ ۰.۲
۱۹۷ سیرالئون ۷ ۷ ۰.۹
۱۹۸ سن بارتلمی ۶ ۱ ۵ ۶۰۷
۱۹۹ پادشاهی بوتان ۵ ۲ ۳ ۱,۱۶۶ ۶ ۱,۵۱۱
۲۰۰ جزایر فالکلند ۵ ۱ ۴ ۱۳۷ ۱,۴۳۷ ۳۹,۳۶۸
۲۰۱ گامبیا ۴ ۱ ۲ ۱ ۲ ۰.۴
۲۰۲ سائوتومه و پرینسیپ ۴ ۴ ۱۹ ۱۸ ۸۷
۲۰۳ جنوب سودان ۴ ۱ ۴ ۰.۴
۲۰۴ صحرای غربی ۴ ۴ ۷
۲۰۵ آنگویلا ۳ ۳ ۲۰۰
۲۰۶ جزایر ویرجین بریتانیا ۳ ۳ ۹۹
۲۰۷ بوروندی ۳ ۳ ۰.۳
۲۰۸ جزایر کارائیب هلند ۲ ۲ ۱۰ ۷۶ ۳۸۱
۲۰۹ پاپوآ گینهٔ نو ۲ ۲ ۷۲ ۰.۲ ۸
۲۱۰ تیمور شرقی ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
۲۱۱ سن-پیر-ا-میکلون ۱ ۱ ۱۷۳
۲۱۲ یمن ۱ ۱ ۱ ۰.۰۳
جمع کل: ۱,۶۲۵,۲۱۳ ۲۱,۵۶۱ ۹۷,۲۹۸ ۱,۶۰۶ ۳۶۶,۴۴۴ ۱,۱۶۱,۴۷۱ ۴۹,۲۴۵ ۲۰۸.۵ ۱۲.۵
کد خبر 499747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار