چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۸۷ - ۱۴:۵۷
۰ نفر

در بیست و یکمین روز از فروردین ماه برخی شرکت‌های بورس تهران، پیش‌بینی شود خود را منتشر کردند.

پیش‌بینی درآمدشیمیایی سینا

شرکت صنایع شیمیایی سینا پیش‌بینی درآمد هر سهم را مبلغ 876 ریال اعلام کرد. براساس اطلاعیه اداره نظارت بر ناشران بورس، عملکرد شرکت صنایع شیمیایی سینا در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به‌ترتیب، 72 درصد افزایش فروش، 116 درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، 4 درصد کاهش سود عملیاتی و 4 درصد کاهش سود پس از کسر مالیات را نشان می‌دهد. براساس این گزارش این شرکت در نظر دارد برای سال مالی 87 به ازای هر سهم 50 درصد سود را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

تقسیم سودپتروشیمی فن‌آوران

شرکت پتروشیمی فن‌آوران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/87 با سرمایه590 میلیارد ریال را مبلغ یکهزار و 320 ریال اعلام کرد.عملکرد شرکت پتروشیمی فن‌آوران در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به‌ترتیب، 18 درصد افزایش فروش، 292 درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، 14 درصد کاهش سود عملیاتی و 14 درصد کاهش سود پس از کسر مالیات را نشان می‌دهد. این شرکت در نظر دارد برای سال مالی 1387 به ازای هر سهم 85 درصد سود خالص را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

پیش‌بینی درآمد سرمایه‌گذاری بانک ملی

شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم را مبلغ 217 ریال اعلام کرد.
عملکردشرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به‌ترتیب، 7 درصد کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، 50 درصد افزایش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، 32 درصد افزایش سود عملیاتی و 4 درصد افزایش سود پس از کسر مالیات را نشان می‌دهد.براساس این گزارش هیات‌مدیره این شرکت در نظر دارد برای سال مالی 87 به ازای هر سهم 35 درصد سود را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

پیشنهاد تقسیم سود داروپخش

شرکت داروپخش پیش‌بینی درآمد هر سهم را مبلغ یکهزار و 290 ریال اعلام کرد.
 هیات‌مدیره این شرکت در نظر دارد برای سال مالی 1386 به ازای هر سهم 1150 ریال سود خالص را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

کد خبر 48254

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز