همشهری آنلاین: مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان یکی از بیست مبحث مقررات ملی ساختمان در ایران است.

این مجموعه مقررات، راهنمای هرگونه ساخت‌و ساز در کشور است. با رعایت این مقررات ساخت‌وسازها علمی و مبتی بر ضروریات لازم محیط زیست و زندگی در کشور خواهد بود.
مبحث نوزدهم به موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی می‌پردازد.

برای آشنایی با این مبحث و موضوعات مطروحه در آن از سوی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان کتابی منتشر شده است.

مباحث مربوط به مبحث نوزدهم را می‌توان در چند بخش بررسی کرد.

بخش اول مربوط به کلیات است. در این بخش به موضوعاتی شامل دامنه کاربرد و تعاریف توجه شده است.

فصل دوم در خصوص مقررات کلی طراحی و اجرا است.

این فصل شامل چهار قسمت است:

بخش  اول که به موضوع "مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساخت "می پردازد و شامل موارد؛ گواهی طلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی، نقشه‌‌های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و در نهایت، مشخصات فنی سیستم‌های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان‌‌ها است.

بخش دوم از فصل دوم به" عوامل ویژه اصلی می‌پردازد. در این بخش به مسائل: گونه بندی کاربرد ساختمان، گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی- سرمایی سالانه ساختمان، گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان، گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان و در آخر، گونه بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، پرداخته شده است.

در بخش سوم از فصل دوم که مربوط به " عوامل ویژه فرعی است" موضوعات ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، گونه بندی از نظر نوع انرژی مصرفی، گونه بندی از نظر نسبت سطح پوسته خارجی نور گذر ساختمان به سطح زیربنای مفید آن و در نهایت ، گونه‌بندی ساختمان‌ها با کاربرد غیر مسکونی توجه شده است. در آخرین بخش از این فصل به مسئله" روش‌های طراحی" اشاره شده است.

فصل دوم از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، به" پوسته خارجی ساختمان" اشاره دارد.این فصل نیز مشتمل بر سه فصل است.

بخش اول تحت عنوان "روش الف- روش کارکردی به محاسبات اختصاص دارد و عبارت است از: محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع برای ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی، محاسبه ضریب انتقال حرارات طرح و کنترل مشخصات پوسته خارجی ساختمان و ضرایب انتقال حرارت مرجع برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی.

بخش دوم از این فصل با نام" روش ب- روش تجویزی" بیشتر به راه حل‌ها اشاره دارد و عبارت است از: راه‌ حل‌های فنی در شرایط استاندار عوامل ویژه فرعی طرح، راه حل‌های فنی برای شرایط غیر استاندارد عوامل ویژه فرعی طرح، بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، استفاده از انرژی برقی، امکان کاهش سطوح جدارهای نورگذر و استفاده از سیستم‌های نوین تهویه.

بخش سود م از فصل دوم به " توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان اختصاص دارد. این بخش مشتمل بر مباحث ذیل است:

جهت‌گیری ساختمان، حجم کلی و فرم ساختمان، جانمائی فضاهای داخلی، جدارهای نور گذر، سایبان‌ها، اینرسی حرارتی و در نهایت، تعویض هوا.

فصل سوم از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با نام "تاسیسات مکانیکی" مشخص شده است. این فصل شامل سه بخش کلی است، که عبارتند از" کنترل و برنامه‌ریزی سیستم گرمایی"،" کنترل و برنامه‌ریزی سیستم سرمایی"، "کنترل و برنامه ریزی سیستم تهویه و تعویض هوا" و در نهایت، " تامین آب گرم مصرفی".

فصل پنجم که آخرین فصل است به موضوع "روشنایی" پرداخته است. در این فصل با موضوعاتی نظیر سیستم‌ها و تجهیزات روشنایی و سیستم‌های کنترل روشنایی آشنا می‌شویم. در این فصل همچنین می‌توان به مباحث سیستم‌های کنترل فضاها، سیستم‌های کاهش میزان روشنایی، فضاهایی که روشنایی آنها با نور طبیعی تامین می‌شود  کنتل خاموش کردن روشنایی، توجه کرد.

کد خبر 48017

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار