ششمین دوره فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» با بزرگداشت آینه داران موسیقی ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز در تالار رودکی تهران میزبان علاقه مندان و مخاطبان بود.

فستیوال موسیقی نواحی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، ششمین دوره فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار»  با بزرگداشت آینه داران موسیقی ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز در تالار رودکی تهران میزبان علاقه مندان و مخاطبان بود. این در حالی است که اجراهای این فستیوال در روز جمعه ۲۲ آذر ماه نیز به کار خود ادامه می دهد.

در نوبت اول اجراهای روز اول فستیوال که به ویژه برنامه های «غزل خوانی تهرون» اختصاص داشت هنرمندان شرکت کننده به اجرای بخشی از موسیقی های مردمی و آیینی تهران قدیم پرداختند.

علی مغازه ای دبیر هنری ششمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» در این بخش ضمن ارائه گزارشی از روند پژوهش هایی که در این حوزه برای انتخاب هنرمندان شرکت کننده انجام داده به معرفی گونه های مختلف موسیقی مردمی و آیینی تهران قدیم از جمله موسیقی های آیینی یا «ساکره»، موسیقی های مرتبط با تعزیه، موسیقی در گودهای زورخانه ای و سپس موسیقی مردمی تهران از جمله «مطربی قدیم ری»، «موسیقی کلیمیان تهران»، «موسیقی ارامنه تهران»، «موسیقی بیات تهران»، «موسیقی روحوضی»، «پیش پرده خوانی»، «موسیقی عامه پسند رادیویی» و «موسیقی کافه ای» پرداخت.

در حوزه تعزیه آیین «پیش خوانی - پشت خیمه» با اجرای صحنه امان نامه یزید به حضرت عباس (ع) توسط شمر با اجرای اصغر خطیب (اشقیاءخوان )، محمد مهرابی (اولیا خوان)  و رضا قربان عسگری نوازنده ترومپت اجرا شد و پس از آن در بخش موسیقی تهران قدیم محمد منتشری خواننده، وحید طالبی نوازنده تار و محمد شرفی نوازنده تمبک به اجرای سبک «بیات تهران - غزل خوانی و تصنیف» پرداختند. این در حالی است که در بخش «موسیقی زورخانه - موسیقی مرشد زورخانه و ورزش باستانی» مرشد امیرمسعود خسروی و ورزشکارانی از گود زورخانه باب الحوائج برنامه هایی را اجرا کردند. در حوزه موسیقی ارمنی نیز ترانه های «عاشوق سایات نووا و عاشوق های ارمنی ایرانی» با هنرمندی ادوارد کشیشیان نوازنده آکاردئون و مارتین نظری نوازنده نقاره آثاری پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

اما در نوبت دوم اجراها که به «موسیقی کومش» به عنوان مردمان مناطق جنوبی البرز در میان نیشابور و ری اختصاص داشت، علی مغازه ای ضمن واکاوی اصطلاحاتی چون «نی ساربان و چاربه دار کومش» به ارائه توضیحاتی در حوزه های اجرایی «نی ساربانی»، «چاربه داری»، «سازو دهل» و «دوتار و آواز» پرداخت و درباره هریک از آنها به چند نمونه اجرایی نیز اشاره کرد.

در بخش «سرنا و دهل - عروسی های غرب کومش» علی گیلوری نوازنده سرنا و کمال گیلوری نوازنده دهل، در بخش «چاربه داری - موسیقی عشایر کوچ رو( سنگسر)» یدالله مصمم با نی و آواز، میثم مولائیان با نی و آواز و نوید بیرقی دسرکوتن در بخش «دو تار و آواز - دوتاری های شمال شرق کومش» اکبر سلطانعلی با دوتار و آواز هنرنمایی کردند. ضمن اینکه در بخش «ساربانی - نی ساربانی کومش (دامغان)» اکبر غلام سلطانی با نی و آواز ساربانی، در بخش «چوب بازی - عروسی شرق کومش (نام نیک)» علیخان گودرزی نوازنده سرنا، اصغر حاتمی نوازنده دهل و گروه چوب بازی با هنرمندی علیرضا حاتمی، مهدی سیار، رضا گودرزی، علی اصغر فرامرزی کارهایی را ارائه دادند. در بخش «ساربانی - نی ساربانی غرب کومش (گرمسار)» نیز علی گیلوری نوازنده نی و در بخش «دستمال بازی - عروسی شمال شرق کومش» علیخان گودرزی با قوشمه، اصغر حاتمی با ضرب و گروه دستمال بازی با هنرمندی علیرضا حاتمی، مهدی سیار، رضا گودرزی و علی اصغر فرامرزی آثاری را اجرا کردند.

روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه و در دومین روز از برگزاری ششمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» ابتدا موسیقی منطقه ترکمن صحرا با عنوان «ترکمن خالق آیدیم سازلاری» مشتمل بر دوتار باغشی، تویدوک و رقص خنجر برای مخاطبان اجرا شد و پس از آن موسیقی مناطق الموت و طالقان با عنوان «از دژهای الموت تا باغ های طالقان» مشتمل بر آیین های عروسی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

دبیر هنری ششمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» نیز در این روز با ارائه توضیحاتی اجمالی از موسیقی مردمان ترکمن در ترکمن صحرا به توضیح درباره کلید واژه هایی چون «بخشی» یا «باغشی» پرداخت و پس از آن سبک های اجرایی و دستگاه های موسیقی ترکمن به معرفی هنرمندان و سبک های اجرایی آنها را معرفی کرد. «عروسی ترکمن (توی)»، اسطورها و بزرگان ادب و فرهنگ ترکمن، «دوتار ترکمن»، «قیجاق یا کمانچه»، «تویدوک یا نی»، «دیلی تویدوک»، «قاووز، قوپوز یا زنبورک»، «رقص خنجر» از جمله آیین ها و مواردی بودند که در این قسمت از برنامه به آنها اشاره شد.

دربخش حرکات آیینی «ترکمن - رقص خنجر» با هنرمندی تاجبردی قرنجیگ، رحیم بردی قرنجیگ، امان بردی قرنجیگ، حمید کم، محمد ایری ، در بخش «عروسی ترکمن - باغشی آق قلا» با هنرمندی خداوردی تریک نوازنده قیجاق (کمانچه) و باغشی دردی طریک نوازنده دوتار، در بخش «موسیقی برای درمان - نی و آواز بر بالین بیمار» با هنرمندی تقی یوسف نیا نوازنده نی و احمد کشور خواننده برنامه هایی را اجرا کردند. این در حالی است که در بخش «عروسی شمال شرق ترکمن صحرا - باغشی درگز» باغشی براتعلی یگانه نوازنده دو تار ابریشم، در بخش «عروسی کلاله - باغشی گنبد کاوس» باغشی عاشوری گلدی برزین نوازنده دو تار و حمید کم نوازنده قیجاق (کمانچه)، در بخش «موسیقی برای درمان کودکان - یدی بوغون(نی) بندر ترکمن» عاشور محمدقان یخمز، در بخش «موسیقی چوپانی - دیل لی تویدوک (نی زبانه دار)» محمد ایری نوازنده و در بخش «اجرای ویژه» محمد ایری و گل آیم ایری آثاری را پیش روی مخاطبان قرار دادند.

اجراهای نوبت دوم دومین روز از برگزاری ششمین فستیوال موسیقی «نواحی آینه دار» نیز به موسیقی مناطق الموت و طالقان اختصاص داشت که در این بخش آیین های آوازی مربوط به جشن و عروسی در این مناطق از سوی علی مغازه ای به مخاطبان حاضر در تالار رودکی با عنوان «از دژهای الموت تا باغ های طالقان» معرفی شد. ضمن اینکه ارائه توضیحاتی درباره حضور موسیقی در میان کوه ها و دره های الموت و طالقان، «موسیقی در الموت»، «موسیقی طالقان» از جمله مواردی بود که در این بخش از برنامه ها پیرامون آن توضیحاتی داده شد.

«عروسی الموت - سرنا دهل الموت» با هنرمندی حسین عباسی نوازنده سرنا و جواد داژ نوازنده دهل، «شادیانه - ترانه های عامیانه الموت (معلم کلایه)» با هنرمندی نظر علی حدادی(یکه خوان)، «شادیانه های عروسی - ترانه های محلی و مردمی شرق الموت» با هنرمندی احمد قورچیبیگی و صدرالله اندیجی، «شاهنامه خوانی - شاهنامه خوانی و روایت عزیز و نگار (روستای فشند)» با هنرمندی امیرارمند پیشه، «ترانه ها و افسانه های عامیانه - روایت عزیز و نگار (طالقان)» با هنرمندی فرخ الله قرقی خواننده و نوازنده ضرب، «عروسی - سرنا و دهل طالقان» با هنرمندی فتح الله محبی نوازنده سرنا، قدرالله محبی نوازنده سرنا و فرخ الله قرقی نوازنده دهل برنامه های این بخش را تشکیل را می دادند.

ششمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» روز جمعه ۲۲ آذر ماه با اجرای برنامه های در حوزه موسیقی شمال خراسان، ترکمن صحرا و جنوب البرز به کار خود ادامه می دهد.

آیین اختتامیه این رویداد روز یکشنبه ۲۴ خرداد در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

کد خبر 469794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار