همشهری آنلاین: مدیر دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی– کاربردی گفت:120مرکز آموزش عال علمی – کاربردی غیر دولتی در شهرهای محروم کشور تاسیس می‌شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتراسماعیل زاده در سمینار توجیهی رؤسا و اعضای هیأت مؤسس مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی غیردولتی در شرف تأسیس دانشگاه جامع علمی –کاربردی گفت: فراخوان تاسیس مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی غیر دولتی در بهمن ‌ماه ۱۳۸۴ از طریق پایگاه الکترونیکی دانشگاه جامع علمی – کاربردی و روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام شد و متعاقب آن ۶۶۱ متقاضی تأسیس مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی غیردولتی در اکثر شهرهای کشور به استثنای شهرهای استان تهران تقاضای خود را تحویل دانشگاه نمودند ، باتوجه به کثرت تعداد متقاضیان، به منظور انتخاب تعداد مشخصی از بین آنها متناسب با برنامه توسعه دانشگاه ، کمیته‌ای از نمایندگان و کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل و باتوجه به سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیأت مؤسس و نیز طرح توجیهی ارائه شده از سوی آنها، تعداد 305 پرونده دارای شرایط مناسب‌تر انتخاب و جهت اقدامات بعدی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گردید.

وی در ادامه افزود:در فاز اول توسعه مراکز باتوجه به فهرست دریافتی از دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهوری، تعداد 120 پرونده تأسیس مرکز در مناطق محروم در اولویت اقدام قرار گرفت و مطابق با نظر مساعد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، موافقت اصولی جهت تأسیس این دسته از مراکز در شهرهای محروم 24 استان کشور، توسط شورای گسترش آموزش عالی صادر گردید.

دکتر اسماعیل زاده در ادامه افزود:مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی 50 درصد ماهیت دولتی، 25 درصد ماهیت خصوصی و 25 درصد ماهیت عمومی دارند .
 مدیر دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی – کاربردی در ادامه اظهار داشت:در خواست تاسیس مرکز باید بر اساس رشته هایی باشد که نیاز سنجی آن انجام شده و با طرح توجیهی مورد نظر جهت بررسی به دانشگاه ارائه شود همچنین در چارچوب استانداردهای آموزش های عالی علمی - کاربردی مجوز صادر می شود و حتی تمدید دوره هادر مراکز نیز منوط به نیاز سنجی می باشد.

دکتر اسماعیل زاده افزود : هدف ما از برگزاری این سمینار تبیین جایگاه دانشگاه جامع علمی – کاربردی در نظام آموزش عالی کشور ، اهمیت و چشم‌انداز توسعه آموزشهای علمی – کاربردی در تعامل با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، زیرساختها و استانداردهای لازم جهت آغاز فعالیت مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی غیردولتی و روند اجرایی صدور مجوز اجرای دوره‌های علمی – کاربردی می‌باشد.

لازم به ذکر است شرکت کنندگان در این سمینار دو نفر از اعضای هیأت مؤسس مراکز غیر دولتی در شرف تاسیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی شامل رئیس هیأت مؤسس و یک نفر ازاعضائ هیأت مؤسس  بودند که پیشتر درخواست خود را جهت تأسیس مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی غیردولتی طی فراخوان بهمن ‌ماه 1384 به دانشگاه تحویل نمودند و براساس دو معیار کلی توانایی هیأت مؤسس و طرح توجیهی در مقایسه با سایر متقاضیان حائز شرایط مناسب‌تری بوده‌ا ند.

کد خبر 44532

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز